csütörtök, 01 január 2009 00:00

Raj Tamás: Istennevek a Bibliában

Október elején indult el az a bibliaiskola, amely a héber Írások rejtelmeibe hivatott bevezetni az érdeklődőket. Az előadásokat Raj Tamás, az ismert főrabbi és meghívott vendégei tartják. Az esemény különlegessége,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ray Comfort: Igaz és hamis megtérés

Luther Márton a Galata levélhez írt kommentárjában - ez a levél beszél az Isten törvénye alóli felszabadulásról - egy, az ő idejében feltűnő sátáni tanokat hirdető szektáról is szól. Figyeljétek…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ricardo Cid: Nyolc óra a mennyben

Jézus ezt mondta: „Meg akartam mindezt mutatni neked, hogy figyelmeztesd a Gyülekezetet és reményt adjál nekik. Mondd el, ha az emberek megbánják bűneiket, megbocsátok nekik. Nagy dolgot fogok cselekedni a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Ray Comfort: A pokol legféltettebben őrzött titka

A hetvenes évek végén Isten egy utazásokkal járó szolgálattal tisztelt meg. Utazásaim során lehetőségem nyílt hozzáférni a gyülekezetek növekedési adataihoz, és nagy megdöbbenésemre azt vettem észre, hogy a Jézus mellett…
Egyszer fenn volt a Himalája hegységben, s egy pogány faluban prédikált. Már esteledett, de senki sem akarta házába befogadni, sem enni, vagy inni nem adtak neki. Fáradtságtól, éhségtől elgyötörve kiment…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Sadu Sundar Singh: Látomásaim a túlvilágból

Mikor 14 évvel ezelőtt Kothgarban imádkoztam, szemem akkor nyílott meg először a mennyei látásra. Mindent olyan elevenen láttam, hogy azt hittem meghaltam és lelkem bement a mennyei dicsőségbe. A későbbi…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Sigurd Bratlie: A Menyasszony és a Parázna

A könyv 1946-ban íródott, és 1971-ben - a második kiadásban - az író egy fejezettel kibővítette „Jézus lábzsámolya” címmel. A könyv magyarra fordításában a Károli Gáspár bibliafordításon túl más magyarnyelvű…
Minden igazi katona hős! A hősiesség nélküli katona csokoládévitéz! Kit nem indít gúnyos nevetésre a csokoládévitéz puszta gondolata is? Békeidőben az igazi katonák ketrecben sínylődő rab oroszlánok. A harc visszaadja…
Sokan kérdezhetnék: „Volt valami szellemi titka Smith Wigglesworthnak? Miben állt az ő nagy ereje?” Szellemi életének két fő tényezője a következő volt: összeköttetésben volt Isten Szellemével és bízott Isten Igéjében.…
Az a történelmi korszak, amelyben ez a reménység kigyulladt az emberi szívekben, a római birodalom dekadens és hanyatlásnak induló korszaka volt. Megtérni, csatlakozni a keresztyénséghez tulajdonképpen azt jelentette, hogy ebből…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Steve Sampson: Meghallhatod Isten hangját

Ez a könyv Isten hangjának meghallásáról szól. Megtérésünk után a következőt kellene a legalapvetőbb dologként megtanulnunk: meghallani Isten hangját. Mégis elég kevés írás született eddig erről a témáról. A könyv…
Mi tulajdonképpen a Sátán célja? Röviden és egyszerűen fogalmazva nem kevesebb, mint az, hogy elhódítsa Istentől a világot, ezért elébe akar vágni a megváltásnak és Isten helyett ő akarja megvalósítani…
…Sajnos, itt ki kell térnem arra a fundamentalista tanításra, amely a karizmatikus ébredést az utolsó idők legnagyobb ördögi csalásának tartja, amivel az egész keresztyénséget meg akarja rontani, mondván: „A karizmatikus…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Tom Marshall: A Vezetés megértése

Néhány évvel ezelőtt, amikor éppen átutazóban voltam Los Angelesben, felvettem egy újságot a repülőtéri újságárus standjáról. Szerepelt benne egy riport egy konferenciáról, amelyen Amerika több mint ezer elit intézményének kinevezett…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

T. L. Osborn: Hét megváltói név

Dr. Scofield azt Írja az ő nevét viselő Biblia 6. és 7. oldalain (Lásd a megváltói nevekről szóló lábjegyzeteit.), hogy a Jahve az Istenség megváltói neve és az "Önmagában létező,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Tom Marshall: Valóban szabad

TARTALOM I. RÉSZ - Első fejezet: A keresztény és gondolkodása - Második fejezet A megvakított elme - Harmadik fejezet A megújult elme II. RÉSZ Negyedik fejezet És mi van az…
Lukács az Apostolok cselekedeteiben ír egy érdekes mondatot: Egyszer, amikor ezek [ti. néhány próféta és tanító Antiókhiában] az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: „Válasszátok ki nekem Barnabást…
Ma sokan felejteni akarunk rendezés helyett. Kiradírozni a történéseket bűnvallás helyett. Mert a magunk megítélése ilyen nehéz. Hallok olyat, hogy belátjuk, hogy hibáztunk, például, hogy szabálytalankodtunk egy döntéshozásban, ezért utólag…
Mármost hangozzék így a mai fő kérdés: Sok-e 7 hónap egy közösség, vagy mondhatnám egy szervezet megújulásához? Azt kell mondjam: 7 hónap elképzelhetetlenül kevés idő egy közösség megújulásához. Ha egy…
Összegyűlnek a nemzettségfők, 10-en, mert Rúben és Gád egész törzse a jordánon túl már letelepedett, és ott van Józsué és a papok is. Együtt keresik Isten akaratát, melyet egyszer és…