„Születésem imameghallgatás volt. Anyám attól félt, hogy követni fogja sógornőjét, és hat lányt fog világra hozni. A kínaiak ugyanis a fiúknak jobban örülnek, mint a lányoknak. Előttem már két lányt…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Wesley János élete és tanítása

1. Ki ez az ember, aki a megtérésekor talán minden idők legnagyobb ébredését indította el (legalábbis Angliában), amely gyakorlatilag megszakítás nélkül a haláláig, vagyis kb. 50 éven át tartott? Wesley…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

William Guthrie: A keresztyén ember öröksége

William Guthrie, Skócia egyik legelmélyültebb, legtehetségesebb lelkésze, őseinek vidéki kastélyában Pitforthyban, Angus megyében született, 1620-ban. Ősi, tiszteletre méltó család sarja. A család az igazság és az istenes dolgok iránti érdeklődését…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Watchman Nee: A lélek rejtett ereje

Mikor 1924-ben először hívtam fel Isten gyermekeinek figyelmét a lélek és a szellem közti különbségre, sok jószándékú testvér úgy vélte, csupán kifejezésbeli különbségről van szó, amelynek nincs jelentősége. Nem látták,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

William Booth: Ki törődik velük?

Egyik legutóbbi utamon, amint a kocsim ablakán bámultam kifelé, a körülöttem élő tömegek állapotáról kezdtem el gondolkodni. Gondtalanul éltek az Isten ellen való nyílt és szégyentelen lázadásban, és nem gondoltak…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Női vezetők

Mit tegyen Isten, amikor azt látja, hogy Izraelben (vagy a gyülekezetben) minden férfi hanyag, lusta, tétova! Isten ekkor előhoz egy „Debórát”. Évek hosszú során át sok „Debórát” választott az Úr…
Gyakran kísért azonban az, hogy hátratekintsünk! Múltunk hibái lehangolhatnak bennünket, és ha ez megtörténik, biztos, hogy hozzánk fér az ördög és hazugságot suttog a fülünkbe, hogy minket Isten már semmire…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Tudatosan őrködj gondolataid fölött

Jób, bár nős ember volt, tíz gyermek apja, felismerte azt, hogy ha a tisztátalan gondolatoktól szabad akar lenni, akkor szemeit ellenőrzés alatt kell tartania. Jób azt mondta: „Szövetséget kötöttem a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Alázatos élet

Két szellemi beállítottság közt választhatunk: az egyik a Sátántól jön és felkelti bennünk azt a kívánságot, hogy foglaljunk el egy tekintélyes helyet, akár a világban, akár a gyülekezetben. A másik…
A mai időben a Sátán kicsúfolja a szétszakadt gyülekezeteket, amik trükkökkel, sok beszéddel, tanácskozásokkal, teológiai ismeretekkel, ékesszólással, és begyakorolt kórusokkal kísérlik meg, hogy kiszorítsák őt erősségéből. E próbálkozások egyike sem…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Szellemi állapotod tesztelése

Jézus figyelmeztetett bennünket arra, hogy az utolsó napokban a bűn annyira elharapódzik, hogy sokan a szeretetükben meghidegülnek (Mát. 24,12). Mi most ezekben a napokban élünk. Az állítólagos hívők nagy többsége…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A tanítványság útja

Jézus azt mondta, hogy minden tanítványának az az ismertetőjele, hogy egymást szeretik (Ján. 13,35). Jól jegyezd meg ezt! Jézus Krisztus tanítványait nem a prédikációik, éneklésük, zenéjük minőségéről, még csak nem…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A tanítvánnyá válás feltételei

Jézus azzal bízott meg bennünket, hogy tegyük az embereket tanítványokká (nem csak egyszerűen megtértekké) minden nemzetben (Mát. 28,19). Ezzel ugyanazt mondja, amit a „tanítvány” szó alatt ért Luk. 14,26-33-ban. Ha…
Jákob élete elején mástól elragadó volt, de mielőtt Izraellé lehetett, meg kellett térnie, és így kapcsolódhatott bele a „Jeruzsálemi áramlatba”, irányzatba. Másképp a „Babiloni áramlatban” lett volna benne. Ez a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Félrevezető és becsapó ébredés

Jézus és apostolai többszörösen óvtak az utolsó napokat jellemző széleskörű félrevezetéstől és a sok hamis prófétától (Mát. 24,3.5; 11,24; 1.Tim. 4,1) – mi pedig az utóbbi évtizedekben már sokat láthattunk…
A bűn fölötti valódi győzelemre csak a legmélyebb alázatban juthatunk el. A vereségeknek, amikben még annyiszor részünk van, az a céljuk, hogy önbizalmunkat összetörjék. Annyira, hogy meggyőződjünk róla, hogy Isten…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A szellemi erő titka

Sok olyan erő van, ami a hívőt Isten akaratának cselekvésében meg akarja akadályozni: a világ a maga különböző kívánságaival, vonzerejével, a hústest a maga tisztátalan kívánságaival, és az Ördög a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: A szellemi hanyatlás leckéi 3-4.

Mire tanít bennünket az efézusi gyülekezet története? Éppen arra, hogy egyetlen tan vagy tanítás sem annyira fontos, mint magának az Úrnak való igazi odaszánás. Az igazi szellemiségnek egy, és csak…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Felruházás mennyei erővel

Tapasztalat szerint a hívők általánosságban inkább egy kézi pumpához hasonlóak, akik erőlködő életükkel az áldásnak csak néhány cseppjét pumpálják ki száraz szívükből. Ennek azonban nem kell így lennie. Ha száraz…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Zac Poonen: Az antikrisztus ismertetőjegyei 2-3.

A kereszténységben is vannak olyan emberek, akik arra vágynak, hogy önmagukat mások fölé emeljék. Erre felhasználják az olyan címeket is, mint „tisztelendő atya”, „tisztelt doktor”, „pásztor”, úgy, ahogyan annakidején a…