Elemek megjelenítése címkék szerint: R

vasárnap, 09 november 2014 00:00

Ron McKenzie: Apostoli módszerek

Jézus nagyon világos útmutatásokat adott azzal kapcsolatban, ahogyan egy apostoli csapatnak a munkáját végeznie kellene (Lukács 10). Valószínűleg ezek a leginkább figyelmen kívül hagyott igék az egész Újszövetségben… Jézus kijelölt hetven tanítványt és kiküldte őket (valójában apostoli munkára). Mindenhová elmentek, ahová Ő ment. Most, hogy Jézus elment és a Szent Szellem eljött, az apostoloknak kellene oda menniük, ahová a Szent Szellem menni készül. Jeruzsálemben munkálkodni eredménytelen, ha a Szent Szellem Antiókhiában mozdul.

vasárnap, 09 november 2014 00:00

Ron McKenzie: A négy lovas

A Jelenések 6. fejezetében Jézus elkezdi felnyitni a hét pecsétet. Ez elindítja azokat az eseményeket, ami kezdete lesz a nagy nyomorúság idejének. Az belevezet az Izrael teljességébe és a Királyság létesítésének idejébe. Minden pecsét felbontása után egy esemény történik a földön. Emlékezzünk arra, hogy Jézus az egyedül, aki felnyitja a pecséteket. Jóllehet nem kellemesek a megtörtént események, azok csak akkor fognak eljönni, amikor Jézus feltöri a pecséteket.

szerda, 29 október 2014 00:00

Ron McKenzie: Idők és időszakok (korszakok)

Ez az írás egy kivonat Ron McKenzie azonos című könyvéből.

Ebben az írásban illetve a könyvben is Ron teljesen más szempontok alapján értelmezi az úgynevezett utolsó idők és Jézus második eljövetelének kérdését. Ron ezt írja: „Egy általános meggyőződés alakult ki a keresztyének között, hogy a „vég időkben” vagy az „utolsó napokban” vagyunk. A legtöbb keresztyén azt hiszi, hogy Jézus hamarosan visszajön. Sok jól ismert igehirdető és tanító azt mondja, hogy az "utolsó napokban” vagyunk. A népszerűsége ellenére azonban sok probléma van ezzel a látással.

Az írás közzé tételének célja, hogy gondolkodásra és kutatásra késztesse az olvasót.

péntek, 24 október 2014 00:00

Ron McKenzie: Keresztyének és a pénz

Pál világosan beszél az anyagi javak megosztásának alapelveiről a 2 Kor 8:8-15-ben. Isten úgy teremtette a világot, hogy anyagi javainkat megosszuk.Minden ember különböző képességekkel és szükségekkel rendelkezik, így a gazdagság és a jövedelem szükségszerűen egyenlőtlen. Pál mégis azt mondja, hogy az egyenlőség fontos cél. (v13). Ez nem azt jelenti, hogy minden keresztyénnek pontosan ugyanannyi pénzzel kellene rendelkeznie. Inkább azt jelenti, hogy minden személy annyival kell, hogy rendelkezzen, amennyi az ő szüksége.

A világ jövője egyre bizonytalanabbá válik. Ez a cikk arról szól, hogyan készülhetnek fel az emberek arra, hogy megbirkózzanak bármilyen bekövetkező válsággal. Ahhoz, hogy megértsünk néhány dolgot ezek közül az olvasóknak szükséges megérteniük a munkamegosztás helyét a gazdasági tevékenységben. Az első néhány szakaszban meg fogom magyarázni ennek a kifejezésnek a jelentését mielőtt részletesebben elkezdenénk beszélni a felkészülésről.

csütörtök, 17 július 2014 00:00

René Noorbergen: Az elveszett fajok titkai

„Valóban jártak volna látogatók nálunk az ősi időkben?

műszaki tudásunk annak árnyéka lenne csupán, amire ezek a csillagközi látogatók tanítottak minket?

Érintkezést tartanak-e fönn a társadalmunkkal mind a mai napig, vagy pedig magunkra hagytak minket - talán örökre?

Lehetséges lenne, hogy az ismeretlen ősi megmunkált tárgyak, melyek rendkívül fejlett műszaki tudással rendelkező társadalomra mutatnak, a mi történelmi fejlődésünkhöz tartoznak?

Igaz lenne, hogy fejlődés helyett visszafejlődtünk? Többet vesztettünk volna, mint amennyit nyertünk?

Talán a fejlettségnek és bonyolult kifinomultságnak ahhoz a fokához közeledünk újra, amely egyszer már az emberi faj bukásához vezetett?

Ez a könyv kísérlet arra, hogy méltányos választ adjon e kérdésekre - számos olyan fölfedezés alapján, melyek mindeddig megmagyarázatlanul hevertek a méltóságteljes múzeumok és dohos könyvtárak mélyén. A következtetések meglepőek, sőt ijesztőek lesznek, mert nagyon sok minden, ami történelmünk hajnalán történt, elveszve nyugszik múltunk romhalmaza alatt.”

Forrás: www.szaboferenc.hu

csütörtök, 26 április 2012 00:00

Zimonyi Péter: Ne bontsd el a régi határt!

Talán azzal kezdeném az ige kifejtését, hogy manapság mindannyian meg vagyunk terhelve különböző gondolatokkal, talán a legjobban azzal a világgal, amely minket körül vesz és azzal, ami a munkahelyünkön, a családban, a környezetünkben történik. Legjobban ezek foglalnak le minket és keressük a kiutat, keressük a gondokból, a problémákból való menekülést. Mindannyiunknak vannak olyan ötletei, amelyek által szeretnénk ezeken a problémákon változtatni. Változást szeretnénk és ezt a változást mi mindig úgy képzeljük el, hogy inkább változzon meg a világ, változzon meg a környezetünk, változzon meg minden, mert akkor nekünk is jobb lesz. Valójában ez a változás azonban csak egyféleképpen valósulhat meg, még pedig úgy, hogy ha mi változunk meg.


 

hétfő, 27 január 2014 00:00

Ron McKenzie: Isten és a gazdaság

Ez a könyv három tanulmányból áll. - Útmutatások a gazdasági életre vonatkozóan - Jézus és a gazdasági élet - Szegényekről való gondoskodás Ezek külön-külön már korábban is letölthetőek voltak, de most egyben is elérhetővé tesszük.
 
A törvény elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a családok és közösségek békében együtt éljenek. Isten gondoskodott egy törvény-rendszerről, ami megbüntette az olyan bűncselekményeket, mint lopás és testi bántalmazás, ami tönkretenne egy társadalmat. Biztosított egy helyi bírói rendszert is ezeknek a törvényeknek az érvényesítésére és a bűnesetek speciális megítélése számára. A törvény biztosított egy védelmi rendszert, ami támaszkodik a helyi önkéntes hadseregre és egy ideiglenes katonai vezetőségre. Ez védi meg a társadalmat a külső támadástól. Néhány szexuális erkölcstelenségre vonatkozó szabály védelmet biztosított a szellemi támadások ellen. A jogrendszer kiegészítéseként a Tóra biztosít néhány útmutatást a gazdasági életre vonatkozóan. Ezek nem kötelező érvényű törvények, amikhez büntetés kapcsolódik. Valójában mégis fontosak a társadalom zavarmentes működéséhez. Ezeket részletesen tárgyalni fogom a következő cikk-sorozatban.
 
hétfő, 06 január 2014 00:00

RonMcKenzie: Jézus és a gazdasági élet

„Jézus idejében a legtöbb családnak nem volt földje Izraelben. A földterület legnagyobb része néhány befolyásos család és pénzkölcsönző uzsorás birtokában volt. Az adószedők és a katonák lefoglalhatták a termés és a megkeresett pénz legnagyobb részét. Az embereknek nagyon kevés maradt a megélhetésre. A legtöbb ember többnyire éhezett. Sokan napszámos munkásként próbáltak munkát találni minden nap, hogy kifizethessék a napi élelmüket. Ezért ismerte Jézus azokat az embereket, akik a tó körül éhesen követték minden nap, hogy hallják a tanítását.”