csütörtök, 01 január 2009 00:00

Corrie Ten Boom: Jézus nevének ereje

Megkérdezték egy teológiai professzortól: - Megtanítja - e hallgatóit arra, hogyan űzzék ki a démonokat? - Aligha, mondta, ezt én magam sem tudom. - És mégis ki meri küldeni hallgatóit a falvakba és városokba, amelyek teli vannak varázslással! Azt hiszi, hogy a Genesisnek a Jáhvista és Elohista írásokkal kapcsolatos „ismeretei” segítenek majd nekik harcukban a démonok ellen, akik ma olyan sok embert tartanak megszállva? Bibra Ottó is rámutat új könyvében a mai egyházak és közösségek életének erre a beteg pontjára. Mind a tanítás, mind a gyakorlat vonalán. Külön fejezetben beszél a démonok kiűzéséről és ezt írja: „Maga az Úr bízta meg tanítványait teljhatalommal minden démon felett. (Luk. 9,1, Mt. 10,1.), megparancsolta, hogy űzzék ki a démonokat (Mt. 10,8) és azonkívül határozott biztosítékot adott nekik útravalóul: ,,Az én nevemben (a hívők) démonokat űznek. (Mk. 16,17).
 
Megjelent: 3084 alkalommal