csütörtök, 01 január 2009 00:00

Charles H. Spurgeon: Mi a hit, és hová vezet?

A keresztyén hit lényegét és egyszerű természetét Pál apostol így foglalja össze: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Csel 16,31). Ez az Ige nagyon kedves volt Charles Haddon Spurgeon szívének, és nagyon aggódott amiatt, hogy ezt a csodálatos egyszerűséget gyakran akaratlanul is elködösítik. A Mi a hit és hová vezet című könyv összegyűjti Spurgeon ezzel kapcsolatos gondolatait, világosan és tömören ismerteti a keresztyén hit természetét és következményeit. A bevezetőben ezt mondja: „Azt hiszem, elmondhatom, hogy bár a hit a legegyszerűbb dolog a világon, mégis nagyon nehéz róla írni, mivel nagy jelentősége miatt lelkünk megremeg, amikor beszélni próbálunk róla, és nem vagyunk képesek olyan világosan leírni, ahogyan szeretnénk.”
 
Megjelent: 2971 alkalommal