csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Békesség vagy megalkuvás

Amikor Isten igéje hangzik, akkor az gyakran felborítja a hallgatók lelkivilágát az által, hogy leleplezi a szívüket és ezt az emberek általában nem szeretik. Ilyenkor mindig döntenünk kell, hogy igazat…
csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: A házasság krisztus példájában

A házasság nem egy öncélú intézmény, hanem az Isten által elrendelt szövetség egy férfi és egy nő között, hogy ők ketten férjként és feleségként már ebben a földi életben is…
csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Lefegyverezve

Az ördög minden korszakban megpróbálja hitelteleníteni Isten munkáját az emberek előtt, hogy lehetőleg senki ne térjen meg, akik pedig hitre jutottak azok megbotránkozzanak és vissza forduljanak. Ezért gyakran megpróbáljuk emberi…
csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Üdvbizonyosság

Ha valaki valóban hisz Jézus Krisztusban, annak már most örök élete van és ez az örök élet nem más, mint Isten megismerése. Ez a csodálatos mennyei valóság lehetővé teszi számunkra…
csütörtök, 31 március 2016 00:00

Diriczi Tibor: Újjászületés

Senki sem képes megváltoztatni magát, senki sem képes leszámolni a benne lévő ádámi természettel. Egyedül az újjászületés átélése képes elindítani az embert azon az úton, amelyen Isten segítségével képes megváltozni…
Dátum: 2016. március 19. Helyszín: Aratás gyülekezet Miért képesek az Úr tanítványai béketűréssel várni és örömmel viselni a szenvedéseket? Azért, mert a világosság amit a Szent Szellem gyújt bennünk, képessé…
hétfő, 29 február 2016 00:00

Nochta Pál: Szétválasztás

Ahol Isten igéjét hirdetik, ott elindul egy szétválasztás az emberekben és a környezetükben is. Isten igéje minden esetben elválasztja a jót a rossztól bennünk és a környezetünkben egyaránt. Ez gyakran…
hétfő, 15 február 2016 00:00

Nochta Pál: Jöjj fel ide!

A Jelenések 4,1-ben ezt olvassuk: "Jöjj fel ide. Majd megmutatom neked, hogy mik támadnak ezután." (Csia fordítás) A Szent Szellem ezzel azt is akarja mondani nekünk, hogy bár a hívő…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Az elragadtatás

Sokan azt tanítják, hogy az úgynevezett elragadtatás, amire a keresztények várnak, egy tömeges jelenség lesz, de ez az állítás a Bibliából nem igazolható, mert Isten igéje szerint az Úr másodszor…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Jób könyve

Jézus Krisztus kivételével nem tudunk olyan bibliai szereplőről, aki szinte minden elviselhető emberi mérték fölött szenvedett volna, egyedül Jób könyvében olvashatunk ilyen megrendítő megpróbáltatásról. Jób élete megmutatja nekünk, hogy a…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Ne szeressétek a világot!

A világ szeretete és Isten szeretete nem férnek össze. Isten királyságának az értékrendje semmiben sem hasonlít e jelenlegi világ értékrendjéhez, ezért e kettő között kibékíthetetlen ellentét van. Azok a keresztények…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élővíz

Minden évszázadban voltak emberek, akik addig keresték az igazságot, míg végül a Szent Szellem segítségével megtalálták Jézus Krisztust és újjászülettek. Így volt ez azokban az időkben is, amikor nem olvashatta…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Uram Uram!

Az ítélet napján sokan hivatkoznak majd arra, hogy ők Isten szolgái voltak és az ő nevében hatalmas tetteket vittek véghez ezen a Földön, de az Úr elutasítja ezeket az embereket,…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Megelégedés, hála

Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy bőven van okunk a hálaadásra. Isten naponként betölti minden szükségünket, de ha még hiányt is szenvedünk valamiben, akkor is bőven van okunk arra, hogy elégedettek…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élet a halálon át

A feltámadott életbe csak a halálon keresztül vezet az út. Ahogy meghaltunk a régi életünknek akkor, amikor újjászülettünk, úgy a lelkünkben is naponként alkalmazni kell Jézus halálát és feltámadását, mert…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Laodicea

A mostani korszakban működő gyülekezetek többségét jellemzi az a gonosz állapot, amelyről az Úr tett említést a Jelenések Könyvében a laodiceai gyülekezetnek. Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy még…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Jézus igája

Ha valóban követjük Jézust, akkor az ő igáját fogjuk fölvenni és megérezzük, hogy az ő követésénél semmi sem csodálatosabb. Annak ellenére, hogy sok megpróbáltatáson kell átmennünk, Jézus igája még sem…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: A szőlőtő

A János 15-ben Jézus a szőlőtőhöz hasonlítja magát, a tanítványokat pedig a vesszőkhöz, melyek a szőlőtőn vannak. Az Úr ezzel arra akar tanítani minket, hogy nélküle semmire sem vagyunk képesek,…
A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek…
hétfő, 26 október 2015 00:00

Nochta Pál: Ne légy cinikus!

A 2Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és mivel a szíriaiak hosszú ideig tartották körül zárva a várost, ezért ott idővel hatalmas éhínség támadt annyira, hogy…