vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élővíz

Minden évszázadban voltak emberek, akik addig keresték az igazságot, míg végül a Szent Szellem segítségével megtalálták Jézus Krisztust és újjászülettek. Így volt ez azokban az időkben is, amikor nem olvashatta…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Uram Uram!

Az ítélet napján sokan hivatkoznak majd arra, hogy ők Isten szolgái voltak és az ő nevében hatalmas tetteket vittek véghez ezen a Földön, de az Úr elutasítja ezeket az embereket,…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Megelégedés, hála

Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy bőven van okunk a hálaadásra. Isten naponként betölti minden szükségünket, de ha még hiányt is szenvedünk valamiben, akkor is bőven van okunk arra, hogy elégedettek…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Élet a halálon át

A feltámadott életbe csak a halálon keresztül vezet az út. Ahogy meghaltunk a régi életünknek akkor, amikor újjászülettünk, úgy a lelkünkben is naponként alkalmazni kell Jézus halálát és feltámadását, mert…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Laodicea

A mostani korszakban működő gyülekezetek többségét jellemzi az a gonosz állapot, amelyről az Úr tett említést a Jelenések Könyvében a laodiceai gyülekezetnek. Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy még…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: Jézus igája

Ha valóban követjük Jézust, akkor az ő igáját fogjuk fölvenni és megérezzük, hogy az ő követésénél semmi sem csodálatosabb. Annak ellenére, hogy sok megpróbáltatáson kell átmennünk, Jézus igája még sem…
vasárnap, 17 január 2016 00:00

Diriczi Tibor: A szőlőtő

A János 15-ben Jézus a szőlőtőhöz hasonlítja magát, a tanítványokat pedig a vesszőkhöz, melyek a szőlőtőn vannak. Az Úr ezzel arra akar tanítani minket, hogy nélküle semmire sem vagyunk képesek,…
A Jelenések 12,10-12-ből kiderül, hogy a háború már az örökkévalóságban eldőlt, az ördög egy legyőzött szellemi lény. Számunkra viszont ez a győzelem még csak egy a jövőben valamikor megtörténő eseménynek…
hétfő, 26 október 2015 00:00

Nochta Pál: Ne légy cinikus!

A 2Királyok 6,24-től olvashatunk arról, hogy a szíriai hadsereg körülvette Samáriát és mivel a szíriaiak hosszú ideig tartották körül zárva a várost, ezért ott idővel hatalmas éhínség támadt annyira, hogy…
Továbbra is a tíz szűz példázatával foglalkozunk. Isten nem azt akarja, hogy olyan okos szüzek legyünk, akik csak a maguk számára elegendő olajat tudtak összegyűjteni, ugyanis a 133-as zsoltár és…
Ha egy hívő enged a hétköznapok nehézségei által okozott szorításnak, átadja magát a hitetlenségnek és a félelemnek vagy pedig nem akar foglalkozni Isten aktuális kinyilatkoztatásaival vagyis pszichikaivá válik, akkor előbb-utóbb…
szombat, 22 augusztus 2015 00:00

Bill Winston: A hit ereje

Tudjuk a Bibliából, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, aki Isten elé járul, annak hinnie kell hogy ő létezik és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik (Zsidókhoz 11,6). Minden korszak…
Az előző részben arról volt szó, hogy Isten már mindennel megajándékozott minket ami az életre és a kegyességre való, ezért ne a kívánságainkban, hanem az ígéretekben akarjunk élni, amelyeket az…
Magyarországon az egyház jelentős része már hosszú ideje a túlélésre van berendezkedve. Ez abból fakad, hogy a keresztények közül a hit tekintetében sokan csalódásokon mentek át, mivel kívánságaik nem teljesedtek…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Gyomlálás az elmében

Az újjászületés után a hívő embernek el kell kezdenie megújítania az elméjét vagyis átalakítania a gondolkodását Isten igéje által. Az újjászületés élményének átélése után is marad még bőven az ember…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Lótné és Szodoma kapcsolata

Izrael népe Mózes vezetésével rövid idő alatt kivonult Egyiptomból, viszont Egyiptom még negyven év alatt sem került ki a nép szívéből, ezért az ígéret földjét már csak a következő generáció…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Piszkos lábak és lábosok

A lábmosás történetén keresztül Jézus bemutatta a valódi alázatot, valamint azt, hogy mit jelent mások felé szolgálni. Ezt a leckét meg kell tanulnunk Krisztustól, hogy a világ fiai lássák jó…
péntek, 10 július 2015 00:00

Doma Zsolt: Az adullámi 400-ak klubja

A korszakváltások mindig úgy történnek, hogy mi közben elindul egy új korszak, átmenetileg még jelen van a régi korszak is. Így azok akik nem követik teljes szívvel az Urat és…
hétfő, 15 június 2015 00:00

Nochta Pál: Maradj az úton! 2. rész

A 2Timóteus 3-ban olvashatunk egy felsorolást azokról az emberekről, akik annyira romlott életet élnek, hogy a kegyességnek már csak a külső látszata van meg náluk, de annak erejét megtagadják. Ez…
kedd, 26 május 2015 00:00

Nochta Pál: Maradj az úton!

Mindazok akik hit által megigazultak, már benne állnak Isten kegyelmében, amelyben ugyanakkor folyamatosan menetelnie is kell a hívő embernek. Ez a menetelés nem más, mint a Krisztusban való folyamatos szellemi…