Dátum: 2022.10.22 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet A 2Sámuel 23-ban a 8-as verstől a fejezet végéig azokról a vitézekről olvashatunk, akik hatalmas hősök voltak Dávid királyságának korszakában. Ezek az emberek jelképeznek…
Dátum: 2022.09.18 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus GyülekezetSaul folyamatosan üldözte Dávidot, de Isten végül több alkalommal is Dávid kezébe adta Sault, aki még sem élt ezzel a lehetőséggel vagyis nem ölte meg…
Dátum: 2022.08.21 Helyszín: Sárbogárd Igehely: János 9,24-38 Ezen a Biblia órán öt fontos szellemi valóságot próbáltunk körül járni. Újjászületés: János 3,3 János 3,5 Látás: 2Korintus 4,3-4 2Korintus 4,6 (ezt az…
Dátum: 2022.06.20-24 Helyszín: Sárbogárd, gyermek fafaragó tábor Az Úr elküldi Jónást Ninivébe, hogy hirdesse ki a rábízott igét a város lakóinak, de ő engedetlen a kapott paranccsal szemben és az…
Dátum: 1990-es évek (archív felvétel) Az Úr elküldi Jónást Ninivébe, hogy hirdesse ki a rábízott igét a város lakóinak, de ő engedetlen a kapott paranccsal szemben és az ellenkező irányba,…
szerda, 29 június 2022 10:09

Nochta Pál: A helyes mentalitás

Dátum: 2022.06.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Mentalitás szó jelentése: 1. Gondolkodásmód, ahogyan egy személy vagy csoport gondolkodik, ítéletet hoz, vagy felfogja, értelmezi a dolgokat. Lelkialkat, amely állandó jellegű érzelmi magatartásban,…
„És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és…
vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: A helyes istenkeresés

Dátum: 2022.03.27 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum A Jelenések 4-ben láthatjuk, hogy János apostolnak Isten csodálatos betekintést ad a mennyei világba, felemelve ez által Jánost a nagyon nehéz külső körülményei fölé.…
vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: Küzdjetek a hitért!

Dátum: 2022.03.26 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Júdás apostolnak muszáj volt figyelmeztetnie a testvéreket, hogy azt a hitet amit megtéréskor-újjászületéskor kaptak Istentől, sok megpróbáltatás éri, ezért folyamatos küzdelemben kell maradni, hogy…
vasárnap, 27 február 2022 08:02

Nochta Pál: Újjá kell születned!

Dátum: 2022.02.20 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet A Titusz 3,1-7 szerint egy hívő ember természete nem azonos a hitetlenével, mert a hívőnek már új természete van. Ez az új természet az…
Dátum: 2021 október 23 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.” mondja Isten igéje a Zsidó 11,1-ben.…
szerda, 29 szeptember 2021 19:01

Nochta Pál: Jöjj fel ide!

Dátum: 2021.09.26 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum János apostolt az Úr szellemben fölragadta a Mennybe a trón elé és megmutatta neki, hogy azok akik valóban Krisztust követik, minden korszakban győzni fognak…
szerda, 29 szeptember 2021 19:01

Nochta Pál: A hit

Dátum: 2021.09.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet A Zsidókhoz írt levél 11-dik fejezetében a hit hőseiről olvashatunk, akik kijelentés által kaptak hitet és világosságot, ezért voltak képesek győzni az őket érő…
Dátum: 2021.08.07 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Fontos, hogy ne csak a betegségből való gyógyulásra fókuszáljunk, mert Isten az egész személyiségünk számára gyógyulást készített, Jézus Krisztus engesztelő áldozata által. A 2Mózes…
kedd, 20 július 2021 16:13

Nochta Pál: Ahogy a kenet tanít

Dátum: 2021.07.17 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Az 1János 2,27-28 szerint a kenet (vagyis a Szent Szellem) mindenre megtanít minket azért, hogy megmaradjunk Krisztusban, hogy amikor ő eljön, ne szégyenüljünk meg.…
kedd, 25 május 2021 04:39

Nochta Pál: A büszkeség

A büszkeséget mint kifejezést egyaránt használjuk pozitív és negatív értelemben is. A Szentírásban azonban nem ismerünk pozitív büszkeséget, mert Isten igéje szerint a büszkeség negatív dolog vagyis bűn. A büszkeséget…
Domitianus római császár időszámításunk szerint 81-től 96-ig uralkodott. Elődjéhez hasonlóan ő is erőteljesen üldözte a keresztényeket. Körülbelül a 90-es évek elején (az I. század utolsó évtizedében) János apostolt is elfogták…
A Covid-19 miatt valamilyen módon mindegyikünknek sok nehézséggel és tragédiával kellett szembesülni a járvány kezdete óta. Ebben az időszakban az istenfélő emberek közül is sokan veszteséget élnek át a járvány…
vasárnap, 21 március 2021 09:07

Id. Bernhardt Gyula: Imádkozás

Ez az igehirdetés talán az 1960-as vagy 70-es években hangzott el. Szó van benne arról is, hogy az imádkozás nélkülözhetetlen egy hívő ember életében, ezen a területen is további növekedésre…
vasárnap, 21 március 2021 09:06

id. Bernhardt Gyula: új bort új tömlőbe

Ez az igehirdetés talán valamikor az 1960-as években hangozhatott el. Ebben egy nagyon szemléletes tanítást hallhatunk a Szent Szellemmel való betöltekezés fontosságáról, valamint arról, hogy az újjászületés után Isten milyen…