csütörtök, 01 január 2009 00:00

Görbicz Tamás: A kenet

Ezekben az időkben különösen hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Tamás testvérünk megengedte az 1998. okt.9-én, a Budapesti Autonóm Gyülekezetben elhangzott tanításának írásos közreadását. Ebben a tanításban nagyon fontos és aktuális…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Graham Powell: Rázd ki magad a porból!

Igazgatóm ezt kérdezte: „Graham, vannak olyan személyes problémáid, amelyet szeretnél megosztani velem?” Személyes problémák? Az életem tele volt problémákkal! Sok olyan területe volt az életemnek, ahol nélkülöztem a szabadságot és…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Görbicz Tamás: Felhívás

Görbicz Tamás: Véleményem az ú.n. apostoli és prófétai mozgalom jelenlegi gyümölcseiről Az évtized első fele óta terjedőben levő mozgalomban résztvevők többségének jó szándékát és őszinte hitét egy pillanatig nem vonom…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Horváth István: Babilon köntöse

Sokan nem értik, mi ez a sok vérontás és harc az ószövetségben, és ez hogyan fér össze a mi szerető Istenünkkel, Jézus Krisztussal... A Bibliában lévő harcok mindig a Sátán…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Hamvas Béla: Henókh Apokalipszise

Henóch apokalypsise igen hiányos alakban időszámításunk előtt a második századból való görög kéziratban maradt reánk. A kézirat az eredetinek csak egyötöd részét, mindössze harminckét fejezetét őrizte meg. A XVIII. század…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Horváth István: Az elválasztás

A mai időkben egyre inkább látszik egy elkülönülés a keresztények között. Most nem csak a különböző új felekezeteket alapító csoportokról beszélek, vagy azokról a lassan „mozgalommá” váló keresztényekről, akik egyik…
E füzetsorozat megírását azért kezdtem el, mert újjászületésem óta foglalkoztat az az égető kérdés, mi a baj az Eklézsiában, ami miatt nem látjuk beteljesedni azt az egységet, isteni jelenlétet, erőket,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

ifj. Lehotzky József: A Bárány királysága

"Amikor ezt írom, nem célom a viszkető füleiteket csikizni, de célom felébreszteni mindenkit, hogy meglássátok, hogy az egyház, az EKLÉZSIA sajnos nem Krisztus szerint épül fel. A mi gyülekezeti szokásaink,…
Az utóbbi időben sok keresztény panaszkodott nekünk, hogy jöttek olyan próféták, akik hatalmas szolgálatokról prófétáltak nekik, amelyekre az Úr hívta el őket, de nem történt semmi! Hacsak nem az történt,…
A Bűnösök egy haragvó Isten kezében Jonathan Edwards prédikációja. Sokan tudnak arról, hogy 500 lélek tért meg azon az összejövetelen, és hogy Isten ereje hatalmasan megnyilvánult, de kevesen tudnak arról,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

John & Paula Sandford: A keserű gyökér ítélete

A szerzők által felismert „keserű gyökér ítéletének” nevezett szellemi dinamizmusban jó példát látunk arra, hogyan ferdíti el a sátán Isten törvényeit és elveit. Az emberek a saját életükben gyakran megismétlik…
Az Isteni gyógyulás tudományos Az Isten kegyelme általi megváltás alkalmazásában tudományos. Jézus sokféle módszert használt a betegek gyógyításánál. Mindegyik tudományos volt. A tudomány annak felfedezése, hogy Isten miként tesz dolgokat.…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

John Graham Lake: Kalandok Istennel

John Graham Lake az ima és az elkötelezettség embere volt. Hogy az Olvasó jobban megértse, milyen életet élt, figyelmébe ajánljuk a könyv végén azt a részt, amelyben odaszenteli magát Istennek.…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

John Mulinde: Harc az égi szférákban

Egy napon ez az ember elment egy gyülekezetbe, melyet tönkre akart tenni. Mivel ebben a gyülekezetben vitatkozások és szakadások voltak, a pásztor böjtölésre szólította fel a testvéreket. A gyülekezet imádkozott,…
Van egy veszélye annak, ha sebzettségünkről beszélünk. Azzal járhat, hogy inkább a fájdalmainkra koncentrálunk, mint Isten gyógyító képességére. Ez „áldozat”- mentalitást teremthet, mely által elhisszük, hogy minden problémánknak mások az…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Kathryn Kuhlman: Hiszek a csodákban

A legfontosabb döntés, a legnagyobb odaszánás, amit meghoztam az életemben, a Los Angeles-i vasútállomáson történt Kaliforniában. A legfontosabb döntés volt, amit valaha is meghoztam. Szerettem őt, és nagyon mélyen szerettem.…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Kenneth E. Hagin: A Bibliai hit

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” (Zsidó 11, 6) A könyv a szerző élőszóban…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Kathrin Kuhlman: Isten most is megteheti

Ha sohase találkoztál Kathryn Kuhlmannal, semmit se vesztettél. Ha hitből való gyógyítót kerestél, ne is olvasd tovább. Ha mélyenjáró teológiát kerestél ebben a könyvben, ez határozottan nem az. Új vallást,…
Posztmodern korban élünk és az erkölcsi és gondolkodásbeli normák is megváltoztak napjainkban. Ezért ennek a keresztény generációnak különös alapossággal kell megmagyaráznunk az evangélium alapvető doktrináit és a keresztény életre vonatkozó…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Leonard Ravenhill: Krisztus ítélőszéke

„Nagyon sokszor mondtam már és most újra mondom – egy ember sem nagyobb, mint az imaélete. Nem érdekel, hogy milyen nagy szervezete is van valakinek. Had éljek azzal az emberrel…