szombat, 18 szeptember 2010 00:00

Kotán Norbert: Küzdjetek a hitért!

Kedves Olvasóm! E jegyzet szerzője nem teológiai professzor, de még csak Bibliaiskolát sem végzett, így nem is kíván teológiai vitákba bocsátkozni. A jegyzetet elsősorban a családomnak és barátaimnak szántam, de…
kedd, 29 szeptember 2009 00:00

Bill Winston: Az aratás ideje

„Jön egy változás-minta, egy új gondolkodásmód. Felekezeti gondolkodásból királysági gondolkodásba. Ha eddig nem láttad, csak figyelj, és láss! Figyeld meg azokat a helyeket, amelyek a felekezetet próbálják fenntartani… ki fognak…
„Emberek! Valami történni fog a hitetekkel, ha megteszitek, amit mondok! Amikor Izráel fiai kijöttek Egyiptomból, Isten a pusztába vezette őket. Ennek egyik célja az volt, hogy meglássák, mi van a…
hétfő, 02 február 2009 00:00

Andrew Strom: AZ ELJÖVENDŐ NAGY REFORMÁCIÓ

„Az elmúlt közel három év alatt keresztyén életemben egy olyan időszakot éltem át, ami az Istennel való kapcsolatomban mélyebb volt, mint amit valaha is megtapasztaltam. Ezzel a mély kapcsolattal együtt…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Almádi Róbert: Krisztustudat

„Mit jelent az a szó, hogy keresztyén? Krisztuskövető! Attól hogy valaki bibliát olvas, imádkozik, templomba és gyülekezetbe jár, énekel a kórusban és nem hiányzik a csendességről egyszer sem, nem válik…
Krisztus kész téged megszabadítani! Elkezdődhet a Sátánon és minden tisztátalan szellemen aratott győzelmed! Elhagyhatnak a szokások, amelyekről azt hitted, hogy soha sem szabadulsz meg tőlük, amelyeket nem tudtál legyőzni, kis…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Asa Alonzo Allen: Isten csodatevő erejének ára

Gyakran kutattuk feleségemmel együtt az írást, s mindinkább meggyőződtünk arról, hogy Isten Ígéretei: a jelek következése, a Szent Szellem ajándékai, a gyógyítás és a csodák, ma nekünk szólnak. Azt is…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

A. W. Pink: Hasznot nyerni az igéből

A. W. Pink irodalmi munkássága a 20. század első felének egyik kevésbé figyelemre méltatott nagy jelentőségű tényezője volt. 1921-ben elkezdett egy folyóiratot havonként kiadni Studies in Scriptures (Szentírásbeli tanulmányok) címen,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Bill Subritzky: Szabadulás a démonoktól

Ez a könyv azért született, hogy Krisztus Testének tagjai felismerjék azt a hatalmat, amit Jézus Krisztusban kaptak, hogy maguk megszabaduljanak és ehhez másokat is hozzásegítsenek. Egyáltalán nem bizonyult könnyen megírható…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Bobby Conner: A helyes indíttatású emberek

Az Úr teljes mértékben támogatni fogja a helyes indíttatású embereket. Isten Szelleme kirendeli és felállítja az Úr hadseregét, amely megragadja a Királyságot, tudván, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

C. Peter Wagner: Területi szellemek

Tartalom Előszó Bevezetés I. rész: Az alapkérdések: Alapelvek és problémák 1. fejezet: Szellemi hadviselés (C. Peter Wagner) 1. Hadviselésünk fegyverei 2. Szellemi hatalmunk 3. Harc az ellenséggel 4. Haditervünk 2.…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Campbell McAlpine: Bibliai elmélkedés

Már Zsoltárok Könyve első fejezetben láthatjuk a legfontosabb okát annak, hogy Dávid miért tudott olyan sokat befogadni Istentől. Imádata, istenismeretének mélysége és Isten útjainak megértése mind azt a vitathatatlan tényt…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Charles Capps: A teremtő ereje...

A kereszténységet vallásnak szokták nevezni, de a legtöbb keresztény, aki vesztes életet él, pontosan azért lesz vesztes, mert nem a helyes dolgokban hisz, és nem a helyes dolgokat vallja meg.…
Már Zsoltárok Könyve első fejezetben láthatjuk a legfontosabb okát annak, hogy Dávid miért tudott olyan sokat befogadni Istentől. Imádata, istenismeretének mélysége és Isten útjainak megértése mind azt a vitathatatlan tényt…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Csia Lajos: A Római levél főbb fogalmai

Pál akkor írja ezt a levelet, amikor Rómában nem járt még, s így annak írásában különös pásztori érdekek nem vezethették. Így alkalma nyílt rá, hogy a keresztyén élet igazságait kereken…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Corrie Ten Boom: Jézus nevének ereje

Megkérdezték egy teológiai professzortól: - Megtanítja - e hallgatóit arra, hogyan űzzék ki a démonokat? - Aligha, mondta, ezt én magam sem tudom. - És mégis ki meri küldeni hallgatóit…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Csia Lajos: Az Úr közel!

Ez alatt a kedves mondat alatt nem mindnyájan ugyanazt értjük. És ez természetes is, mert az Úr többféle közelségéről lehet beszélni. Maga ez a szó: „az Úr” is többféleképpen értelmezhető.…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Csia Lajos: Óember és újember

Tudattalan múltunk az óember: az, ami voltunk; értelmünk képe az újember, amilyenek leszünk, vagy szeretnénk lenni. S óember és újember között van jelen énünk, mely szeretne újember lenni, de a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Charles H. Spurgeon: Mi a hit, és hová vezet?

A keresztyén hit lényegét és egyszerű természetét Pál apostol így foglalja össze: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Csel 16,31). Ez az Ige nagyon kedves volt Charles Haddon Spurgeon szívének,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Charles H. Spurgeon: Ígéret szerint

Ha azt akarjuk, hogy az evangélium úgy terjedjen itt is, mint egykor Genfben, mint egykor – John Knox alatt – Skóciában, mint Luther idejében Németországban, akkor istenfélő életet kell élnünk.…