csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek Prince: Az igazság szelleme

„És én kérem az Atyát és más segítőt ad nektek, hogy bennetek lakjon mindörökké, az igazság Szellemét, akit a világ nem képes befogadni, mert sem nem látja, sem nem ismeri…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Hatalommal hirdetni Krisztust

Szolgálatunk sok konferenciát tartott pásztorok számára, de céltudatosan soha sem tanítottam arról, hogy ők miként prédikáljanak. A saját prédikálásommal is elég gyakran küszködök, nemhogy még másokat is tanítsak arra, hogy…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Másfajta emberek

Amikor Istenfélő emberek tetteiről olvasok az Ó Testamentumban, szívem tűzben ég. Az Úristennek ezek a szolgái annyira le voltak terhelve Isten nevének érdekében, még ma is csak ámulunk, ha visszagondolunk…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek Prince: Bálám tévelygése

Áttekintésre ajánlott igehelyek: 4Mózes 22, 23, 24, 25, 31 Kedves barátom! Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Bálámról, a 4.Mózes 22-25. igerészben leírt jövendőmondóról szóló történetnek nincs semmi lényeges üzenete a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Dr. David Rosevear: Teremtéstudomány

Annak ellenére, hogy hiszünk Istenben, hiszünk a Biblia igazságában, nem tudjuk teljes mértékben függetleníteni magunkat attól a világtól, amelyben élünk. Hisszük, hogy Isten teremtette a világot, mégis erősen befolyásolja gondolkodásunkat…
Amerikai keresztényként szembesülnünk kellett egy félelmetes, de tagadhatatlan ténnyel: a mi nemzedékünk ítélet alá került. Számtalan oka van ennek, ami egyetlen egyszerű megállapítással összegezhető: elkövettük azt a bűnt, amiért Ézsau…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek & Lydia Prince: Jeruzsálemi megbízatás

Ez a könyv egy rendkívül figyelemreméltó nő három évének története, aki történetesen a feleségem. Ezek voltak azok az évek, amelyek elvitték őt egy olyan élettől, amelyben testi kényelem és szakmai…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek & Ruth Prince: Isten, a házasságszerző

„Aztán asszonnyá építé az Úr Isten a bordát, melyet Ádámból kivett és odavezeté Ádámhoz.” Isten az ember történetében először, mint házasságközvetítő jelenik meg. Micsoda mély és izgalmas kijelentés! Milyen mélyenszántó,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

E. W. Kenyon: Jézus csodálatos neve

Egy délután, amint éppen Jézus nevéről tanítottam, egy ügyvéd félbeszakított, és azt kérdezte: „Ezzel azt akarod mondani, Jézus meghatalmazást, törvényes jogot adott nekünk, hogy használjuk az Ő nevét?” Azt válaszoltam:…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

E. W. Kenyon: Vérszövetség

Ez a témakör a kutatás és tanulmányozás céljára teljesen új területet nyit meg azok számára, akiket valóban érdekel, hogy miként tudjuk átvenni Isten áldásainak azt a teljességét, amit Ő az…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Evan Robertsről és az ébredésről

Az ébredés magja mindig az alázatosok szívében érlelődik. így volt ez a nagy 1904. évi welszi ébredéssel is. Egy fiatal szénbányász, akit Evan Robertsnek hívtak, Istentől egy égő látást kapott…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Fernando Olihuera: Háború a második égben

Az Írásokból arra következtethetünk, hogy minden angyal ugyanabban az időben vagy majdnem ugyanabban az időben teremtetett. A görög igeidő (aorisztosz) úgy fordítható; „teremtett”, Kol 1,16-ban ez egyetlen tettre vagy egy…
Évekkel ezelőtt az Úr elkezdett minket arról tanítani, hogy hatalmas különbség van Krisztus igazi egyháza és a most látható felekezetek, egyházszervezetek között. Akkoriban hoztuk meg az Úr vezetése szerint azt…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Frank E. Peretti: Áttörés a sötétségen

Öngyilkosság vagy gyilkossági kísérlet? Vajon hová tűntek a bizonyítékok? A személyiségi jogok védelmezése, avagy álnok cselszövés egy keresztény iskola ellen? Sally Beth Roe, a fiatal, magányos lány, a kiégett 'hippimaradvány'…
E lapokon keresztül korábbi időkből jelennek meg testvéreink, és megszólalnak: „Térjetek meg, készülj fel világ, mert az élő Isten megismétli amit tett.” Amint elolvasod az ősgyülekezet történetét izgalomba jössz, felvilágosulsz…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 2. Szilász Naplója

Ha minden más ismeretlen számotokra, vegyétek figyelembe azt, hogy ott voltam Pállal, amikor a levelet írta. Mi több, Barnabás egyike volt legjobb barátaimnak. Pállal tartottam éjjel-nappal, közel két éven át.…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 3. Titusz Naplója

Blastinius Drachrachma elkötelezett módon készült romba dönteni Pál munkásságát. E férfi, lépésről lépésre követte Pált bárhová vezetett útja, másodjára próbálkozott az apostol munkájának elpusztításával, pontosan akkor, amikor az elindult második…
Ez a könyv nem életrajzírói szándékból született, és nem is időrendben haladó beszámoló. Minthogy ismertem őt azokban az években, amikor a szolgálata a tetőpontján állt, a róla őrzött emlékeimet adom…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 5. Priscilla Naplója

Pál és Barnabás első útjáról Szilász naplójából értesülhettél, míg Pál második útját Titusz írta le. Ezek után Timóteus számolt be Pál efézusi útjáról és ezen belül olvashattál a nyolc fiatalember…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 4. Timóteus Naplója

A lisztrai Timóteus vagyok. Most kaptam hírt arról, hogy legkedvesebb barátom, Antiókhiai Titusz halott, római katonák vetettek véget életének, mégpedig Kréta szigetén. Mai napon tehát eleget teszek azon fogadalmamnak, melyet…