csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Hatalommal hirdetni Krisztust

Szolgálatunk sok konferenciát tartott pásztorok számára, de céltudatosan soha sem tanítottam arról, hogy ők miként prédikáljanak. A saját prédikálásommal is elég gyakran küszködök, nemhogy még másokat is tanítsak arra, hogy…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

David Wilkerson: Másfajta emberek

Amikor Istenfélő emberek tetteiről olvasok az Ó Testamentumban, szívem tűzben ég. Az Úristennek ezek a szolgái annyira le voltak terhelve Isten nevének érdekében, még ma is csak ámulunk, ha visszagondolunk…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek Prince: Bálám tévelygése

Áttekintésre ajánlott igehelyek: 4Mózes 22, 23, 24, 25, 31 Kedves barátom! Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Bálámról, a 4.Mózes 22-25. igerészben leírt jövendőmondóról szóló történetnek nincs semmi lényeges üzenete a…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Dr. David Rosevear: Teremtéstudomány

Annak ellenére, hogy hiszünk Istenben, hiszünk a Biblia igazságában, nem tudjuk teljes mértékben függetleníteni magunkat attól a világtól, amelyben élünk. Hisszük, hogy Isten teremtette a világot, mégis erősen befolyásolja gondolkodásunkat…
Amerikai keresztényként szembesülnünk kellett egy félelmetes, de tagadhatatlan ténnyel: a mi nemzedékünk ítélet alá került. Számtalan oka van ennek, ami egyetlen egyszerű megállapítással összegezhető: elkövettük azt a bűnt, amiért Ézsau…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek & Lydia Prince: Jeruzsálemi megbízatás

Ez a könyv egy rendkívül figyelemreméltó nő három évének története, aki történetesen a feleségem. Ezek voltak azok az évek, amelyek elvitték őt egy olyan élettől, amelyben testi kényelem és szakmai…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Derek & Ruth Prince: Isten, a házasságszerző

„Aztán asszonnyá építé az Úr Isten a bordát, melyet Ádámból kivett és odavezeté Ádámhoz.” Isten az ember történetében először, mint házasságközvetítő jelenik meg. Micsoda mély és izgalmas kijelentés! Milyen mélyenszántó,…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

E. W. Kenyon: Jézus csodálatos neve

Egy délután, amint éppen Jézus nevéről tanítottam, egy ügyvéd félbeszakított, és azt kérdezte: „Ezzel azt akarod mondani, Jézus meghatalmazást, törvényes jogot adott nekünk, hogy használjuk az Ő nevét?” Azt válaszoltam:…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

E. W. Kenyon: Vérszövetség

Ez a témakör a kutatás és tanulmányozás céljára teljesen új területet nyit meg azok számára, akiket valóban érdekel, hogy miként tudjuk átvenni Isten áldásainak azt a teljességét, amit Ő az…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Evan Robertsről és az ébredésről

Az ébredés magja mindig az alázatosok szívében érlelődik. így volt ez a nagy 1904. évi welszi ébredéssel is. Egy fiatal szénbányász, akit Evan Robertsnek hívtak, Istentől egy égő látást kapott…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Fernando Olihuera: Háború a második égben

Az Írásokból arra következtethetünk, hogy minden angyal ugyanabban az időben vagy majdnem ugyanabban az időben teremtetett. A görög igeidő (aorisztosz) úgy fordítható; „teremtett”, Kol 1,16-ban ez egyetlen tettre vagy egy…
Évekkel ezelőtt az Úr elkezdett minket arról tanítani, hogy hatalmas különbség van Krisztus igazi egyháza és a most látható felekezetek, egyházszervezetek között. Akkoriban hoztuk meg az Úr vezetése szerint azt…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Frank E. Peretti: Áttörés a sötétségen

Öngyilkosság vagy gyilkossági kísérlet? Vajon hová tűntek a bizonyítékok? A személyiségi jogok védelmezése, avagy álnok cselszövés egy keresztény iskola ellen? Sally Beth Roe, a fiatal, magányos lány, a kiégett 'hippimaradvány'…
E lapokon keresztül korábbi időkből jelennek meg testvéreink, és megszólalnak: „Térjetek meg, készülj fel világ, mert az élő Isten megismétli amit tett.” Amint elolvasod az ősgyülekezet történetét izgalomba jössz, felvilágosulsz…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 2. Szilász Naplója

Ha minden más ismeretlen számotokra, vegyétek figyelembe azt, hogy ott voltam Pállal, amikor a levelet írta. Mi több, Barnabás egyike volt legjobb barátaimnak. Pállal tartottam éjjel-nappal, közel két éven át.…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 3. Titusz Naplója

Blastinius Drachrachma elkötelezett módon készült romba dönteni Pál munkásságát. E férfi, lépésről lépésre követte Pált bárhová vezetett útja, másodjára próbálkozott az apostol munkájának elpusztításával, pontosan akkor, amikor az elindult második…
Ez a könyv nem életrajzírói szándékból született, és nem is időrendben haladó beszámoló. Minthogy ismertem őt azokban az években, amikor a szolgálata a tetőpontján állt, a róla őrzött emlékeimet adom…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 5. Priscilla Naplója

Pál és Barnabás első útjáról Szilász naplójából értesülhettél, míg Pál második útját Titusz írta le. Ezek után Timóteus számolt be Pál efézusi útjáról és ezen belül olvashattál a nyolc fiatalember…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Gene Edwards: 4. Timóteus Naplója

A lisztrai Timóteus vagyok. Most kaptam hírt arról, hogy legkedvesebb barátom, Antiókhiai Titusz halott, római katonák vetettek véget életének, mégpedig Kréta szigetén. Mai napon tehát eleget teszek azon fogadalmamnak, melyet…
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Görbicz Tamás: A kenet

Ezekben az időkben különösen hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Tamás testvérünk megengedte az 1998. okt.9-én, a Budapesti Autonóm Gyülekezetben elhangzott tanításának írásos közreadását. Ebben a tanításban nagyon fontos és aktuális…