Elemek megjelenítése címkék szerint: C

"Az első dolog, amit akarok, hogy megragadjatok az, hogy minden, amit teszünk, az a Királyságról kell, hogy szóljon! Mindennek a Királyságról kell szólnia. A kapcsolatokat is a Királyságért kell fejlesztened. Szerelmesnek kell lenned a Királyság dolgaiba! Függővé kell válnod attól, hogy a Királyság növekedését keresed! Azt kell szem előtt tartanod, hogy a Királyság előre jusson. Ha az életedben keresztényként, elkezd minden az Isten Királyságáról szólni, akkor tud Isten feltűnni és csinálni valamit az életedben. Emlékezz arra, hogy Isten Királyságában nem lehet önzőség."
 
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: Tisztelet törvénye

„Mit jelent, a tisztelet? Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő Beszéde olyan súlyos számodra, hogy akárki akármit mond, vagy akármilyenek a körülmények ez nem fog jobban hatni rád, mint Isten Beszéde. Az Ő Szava súlyos. Nem olyas valami, amit könnyen vehetsz. Az Igének nagy hatása van arra, hogy mit teszel az életedben. Tisztelni Istent azt jelenti, hogy semminek nincs nagyobb súlya a döntéseidben, a cselekedeteidben, a szavaidban, amiket szólsz – mint Isten Beszédének. Nem mondhatod, hogy tisztelem Istent, ha nem tiszteled az Ő beszédét. Mert aki nem tiszteli Isten Beszédét, az nem tiszteli Őt. Nem akarom, hogy megszokottá, vagy vallásos kifejezéssé váljon ez. Azt akarom, hogy ragadd meg ma este ezt az üzenetet, és tedd életstílusoddá; hogy megengeded Isten Beszédének, hogy súlyos legyen a döntéseidben, a cselekedeteidben, és még a kimondott szavaidban is.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
„Meg kell értenünk, hogy nem beszélhetünk a családról anélkül, hogy ne beszélnénk Arról,Aki kigondolta a szisztémát. Én nem vallásos alapokról beszélek ma nektek. Arról beszélek, amit egyenesbe kell hoznunk ma. Ha meg akarod tanulni az együttélést a különböző kapcsolatokban – férjek és feleségek, szülők és gyermekek –, soha nem fogod megtanulni az igazi módját ennek, ha kihagyod Istent és a Bibliát. Enélkül körbe-körbe fogsz járni. Elolvashatod a legjobb szakkönyveket, de ha nem fordulsz a Bibliához, és nem keresed meg Isten tervét, állandóan körbe fogsz forogni, és nem fogod látni működni úgy, ahogy működnie kellene.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: Szeretet vagy önzés

„Figyeld meg, mi történik, ha önzésen alapul az életed! Hányan érzitek úgy, hogy még dolgozik bennetek az önzés?… Akik nem emelték fel a kezüket, azok engedjék ki a hazug démonokat! Mert mindenkinek -a pásztoraitokat is beleértve -az életében van az önzésnek területe, amellyel foglalkozni kell, mert ha nem foglalkozom az önzéssel az életemben, nem adok Istennek alapot, ami szükséges ahhoz, hogy megvalósítsa az Ő ígéreteit az életemben.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: Okoskodás: a test cselekedete

„Beszéltünk már a különbségről a szellemben járás és a testben járás között. Tudjuk, hogy Jézus azt mondta a Jn.6:63-ban, hogy „…a beszédek, amelyeket én szólok néktek: szellem és élet… a test nem használ semmit.” Tehát szellemben járni azt jelenti: Isten beszédében járni. Kérlek, értsétek meg: szellemben járni és az Igében járni – az egy gondolkodásmódot jelent. Nem járhatsz szellemben, ha a gondolataid nem figyelnek a szellem dolgaira. Nem járhatsz testben, ha a gondolataid nem a testi dolgokra figyelnek. A hústestben való járás is egy gondolkodásmódot jelent. Ugyanúgy a szellemben járás is egy gondolkodásmód, amely összhangban van Isten beszédével.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar Isten akarata az imádságban

„Ha az imaéletünk Isten Igéje szerinti, akkor Isten akarata szerinti is. Ha akarod tudni, hogyan imádkozz Isten akarata szerint, imádkozz Isten Igéje szerint. Isten beszéde Isten akarata. Ha tudod, mit mond Isten Igéje, nem kell azt mondanod: „Legyen meg ez, ha Isten akarata.” Tudnod kell, mi Isten akarata. A hit nem mehet messzebb a kérdőjelnél. Tudnod kell, mi Isten akarata. Fordítsuk figyelmünket, tehát, Isten akarata felé az imádságban.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: A hatékony ima kifejlesztése

„Az imádságról fogunk beszélni. Tudom, hogy sok házasember támadás alatt van… Sok dolog van, amiből ügyet csinálunk, pedig nem kellene. Mégis nagy ügyek lesznek, mert érzelmeink hangsúlyossá teszik ezeket… dühös leszel, elkezdesz válást kiabálni: „Nem szeretlek, itthagylak, ha még egyszer ezt csinálod…” figyeljetek ide, mit mutatott az Úr nekem! Meg akarom ezt osztani veletek… mert ha nem engedelmeskedtek ennek, az imáitok válasz nélkülmaradnak.” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
csütörtök, 29 szeptember 2011 00:00

Creflo Dollar: A Szent Szellem kenete

„Én egy szellem vagyok – birtokolok egy lelket és élek egy testben. Isten és az Ő Beszéde szellem. Istenhez - az Ő Beszédén keresztül - én szellemem által kapcsolódom. Amit Isten akar mondani nekem: 1. az Igéjén keresztül fogja mondani 2. én pedig a szellemem által fogom hallani A szellem birodalmával nem az intellektusom által fogok kapcsolatot teremteni. Az Istennel való kapcsolat teremtés naponkénti Ige olvasást, és azon való elmélkedést igényel. 1. hogy tudatában legyek a szellememnek 2. tudatában legyek, hogy vannak szellemi füleim, és halljak Istentől” (közzé téve a fordító engedélyével)
 
csütörtök, 05 május 2011 00:00

Charles H. Spurgeon: Szolgálunk, vagy szórakoztatunk?

„Egy métely kezdett beszivárogni a hitvalló keresztények soraiba, méghozzá olyan hallatlanul durva módon, hogy ezt még a legrövidlátóbbaknak is észre kell venniük. Az utóbbi évek során szélsebesen terjed el, amint a kovász hatására az egész tészta az utolsó részéig kovászossá válik. A Sátán ritkán szedi rá ravaszabbul a gyülekezeteket, mint azzal, hogy a megbízásuk: szórakozást felkínálni az embereknek azok megnyerése céljából."
 
Ha azt akarjuk, hogy az evangélium úgy terjedjen itt is, mint egykor Genfben, mint egykor – John Knox alatt – Skóciában, mint Luther idejében Németországban, akkor istenfélő életet kell élnünk. Miután elmondtuk a prédikációt, az emberek megkérdezik: „Milyenek azok az emberek, akik ide járnak? Milyenek a gyülekezet tagjai, becsületesek? Milyenek az otthonaik? Jó férjek-e? Jó szolgák-e? Jó gazdák-e?” Az emberek biztosan érdeklődnek ezek iránt, és ha azt hallják, hogy nem vagyunk jellemesek, befellegzett a bizonyságtételünknek. Az orvos hirdetheti magát, de ha a páciensei nem gyógyulnak meg, nem valószínű, hogy megalapozhatja a hírnevét, mint a szakmájához értő ember. A prédikátor is prédikálhat, de ha a hívei nem szeretik az evangéliumot, akkor szétrúgják a lábukkal, amit ő felépít a kezével.