csütörtök, 31 július 2014 00:00

Diriczi Tibor: Tévedés vagy tévelygés?

Jézus Krisztus azt mondja: Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? (Máté 7:22) Ez a kijelentés arra enged következtetni, hogy az utolsó napon, amikor eljön az Úr, hogy megítélje a világot, sokan lesznek olyanok, akik valóban azt gondolták, hogy Istent szolgálják, és reménykedtek az üdvösségükben; sőt igen aktív keresztyéni életet is éltek; és ott szembesülnek azzal, hogy minden hiába volt. Vajon bármelyikünk kerülhet ebbe a helyzetbe? Nincs semmi biztosítéka annak, hogy üdvözüljünk, hogy ne kelljen csalódnunk nekünk is az utolsó napon? Teljesen bizonytalanra futunk, és majd csak ott derül ki, hogy egész életünkben tévelyegtünk és célt tévesztettünk? Erre keressük a választ Istennek Igéjéből. Keressük azzal a hittel, hogy igaz Krisztusnak szava, amikor így szól: Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. (Máté 7:8)

Megjelent: 3569 alkalommal