csütörtök, 24 december 2015 00:00

Diriczi Tibor: A te Igéd Igazság (gondolatok az Ige alapján különböző témákról)

AZ IGAZI EVANGÉLIZÁCIÓ Jézus Krisztus földrejöttével egy olyan folyamatot indított el, mely csak halála és feltámadása után kezdett el kibontakozni. Mennybemenetele után elküldte a Szent Lelket, és azon a napon megalakult az első gyülekezet Jeruzsálemben, mely minden további napon szaporodott, elterjedt egész Jeruzsálemre, Judeára, Samáriára, majd hamar azután az egész Római Birodalomra. Jézus a mennybemenetele előtt elküldte tanítványait, hogy menjenek el az egész világra és tegyenek tanítványokká minden népeket. Ehhez előbb együtt kellett maradniuk Jeruzsálemben, hogy megkaphassák az ígéretnek Szent Lelkét, Aki képessé teszi őket erre a küldetésre.

Megjelent: 3092 alkalommal