csütörtök, 20 április 2023 03:58

Nochta Pál: Győzelmünk fundamentuma a megváltás

Dátum: 2023.04.16 Helyszín: Budapest, Szeráf Gyülekezet A megváltás Isten csodálatos műve, amelyet értünk hajtott végre Jézus Krisztus által. Annyira csodálatos titok ez, hogy még ma sem értjük igazán, ezért ehhez…
Dátum: 2023.02.26 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezetMa is fontos kérdés, hogy miként tudjuk megállapítani a régi és az új természet közötti különbséget.János apostol nagyon világosan definiálja az újjászületett és az újjá…
péntek, 03 február 2023 04:17

Nochta Pál: Út a dicsőséghez

Dátum: 2023.01.29 Helyszín: sárbogárdi evangélikus gyülekezet Igehely: János 12,20-33 Ahogy a búzaszem is egymaga marad ha nem ültetik el a földbe, ugyan így mi is csak magunkban maradunk, ha nem…
hétfő, 23 január 2023 20:06

Nochta Pál: Mi legyen a víziónk?

Dátum: 2023.01.21 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Vízió jelentése, magyarázata: látomás, jelenés, jövőkép, Nem létező, vagy még nem létező dolog elképzelése. Nyilvánvaló, hogy nekünk a víziót a Szent Szellem adja a…
szerda, 04 január 2023 04:46

Weigert József: Szemléletváltás

Dátum: 2022.10.23 Helyszín: Mezőberény A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében bizonyos értelemben a Mennyből láthatunk egy darabot, de úgy is mondhatnánk, hogy a Mennynek a megnyilvánulását láthatjuk. Itt olyan emberekről…
Dátum: 2022 Helyszín: Mezőberény Isten el akar vezetni bennünket arra a pontra, amely a tanítványok életében a Getsemáné kertje volt. Nekik ott kellett szembesülniük azzal, hogy emberi erőből nem képesek…
szerda, 04 január 2023 04:46

Weigert József: A halálba adott élet

Dátum: 2022.11.06 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet Dátum: 2022.11.27 Helyszín: Mezőberény Hogyan kell viszonyulnunk az imádkozás során a kéréseinkhez? Ez egy nagyon fontos kérdés, amellyel szembesülnie kell mindenkinek, aki valóban Jézus…
szerda, 09 november 2022 16:50

Nochta Pál: A megfelelő hozzáállás

Dátum: 2022.11.06 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet Jézus azt kérdezi hallgatóságától, hogy ha az ég és a Föld természetes jelenségeiből tudnak következtetni az időjárásra, akkor miért nem ismerik fel a természetfeletti…
Dátum: 2022.10.22 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet A 2Sámuel 23-ban a 8-as verstől a fejezet végéig azokról a vitézekről olvashatunk, akik hatalmas hősök voltak Dávid királyságának korszakában. Ezek az emberek jelképeznek…
Dátum: 2022.09.18 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus GyülekezetSaul folyamatosan üldözte Dávidot, de Isten végül több alkalommal is Dávid kezébe adta Sault, aki még sem élt ezzel a lehetőséggel vagyis nem ölte meg…
Dátum: 2022.08.21 Helyszín: Sárbogárd Igehely: János 9,24-38 Ezen a Biblia órán öt fontos szellemi valóságot próbáltunk körül járni. Újjászületés: János 3,3 János 3,5 Látás: 2Korintus 4,3-4 2Korintus 4,6 (ezt az…
Dátum: 2022.06.20-24 Helyszín: Sárbogárd, gyermek fafaragó tábor Az Úr elküldi Jónást Ninivébe, hogy hirdesse ki a rábízott igét a város lakóinak, de ő engedetlen a kapott paranccsal szemben és az…
Dátum: 1990-es évek (archív felvétel) Az Úr elküldi Jónást Ninivébe, hogy hirdesse ki a rábízott igét a város lakóinak, de ő engedetlen a kapott paranccsal szemben és az ellenkező irányba,…
szerda, 29 június 2022 10:09

Nochta Pál: A helyes mentalitás

Dátum: 2022.06.25 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Mentalitás szó jelentése: 1. Gondolkodásmód, ahogyan egy személy vagy csoport gondolkodik, ítéletet hoz, vagy felfogja, értelmezi a dolgokat. Lelkialkat, amely állandó jellegű érzelmi magatartásban,…
„És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és…
vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: A helyes istenkeresés

Dátum: 2022.03.27 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum A Jelenések 4-ben láthatjuk, hogy János apostolnak Isten csodálatos betekintést ad a mennyei világba, felemelve ez által Jánost a nagyon nehéz külső körülményei fölé.…
vasárnap, 03 április 2022 04:06

Nochta Pál: Küzdjetek a hitért!

Dátum: 2022.03.26 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet Júdás apostolnak muszáj volt figyelmeztetnie a testvéreket, hogy azt a hitet amit megtéréskor-újjászületéskor kaptak Istentől, sok megpróbáltatás éri, ezért folyamatos küzdelemben kell maradni, hogy…
vasárnap, 27 február 2022 08:02

Nochta Pál: Újjá kell születned!

Dátum: 2022.02.20 Helyszín: sárbogárdi Evangélikus Gyülekezet A Titusz 3,1-7 szerint egy hívő ember természete nem azonos a hitetlenével, mert a hívőnek már új természete van. Ez az új természet az…
Dátum: 2021 október 23 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.” mondja Isten igéje a Zsidó 11,1-ben.…
szerda, 29 szeptember 2021 19:01

Nochta Pál: Jöjj fel ide!

Dátum: 2021.09.26 Helyszín: Budapest, Szeráf Centrum János apostolt az Úr szellemben fölragadta a Mennybe a trón elé és megmutatta neki, hogy azok akik valóban Krisztust követik, minden korszakban győzni fognak…