szombat, 22 augusztus 2015 00:00

Bill Winston: A hit ereje

Tudjuk a Bibliából, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, aki Isten elé járul, annak hinnie kell hogy ő létezik és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik (Zsidókhoz 11,6). Minden korszak szentjei tudták ezt az igazságot, így hát nekünk is tudnunk kell, még pedig úgy ahogyan ezt az előttünk élő szentek is tudták, kinyilatkoztatás és megtapasztalás által. Fontos tudni, hogy a bennünk lévő isteni hit nem egy mechanikusan működtethető törvényszerűség, hanem az Istennel való közösségből létre jött szellemi valóság. Ebből az öt részes tanításból is inspirációt kaphatunk a Szent Szellemtől, hogy a hittel kapcsolatos igazságokat az eddigieknél jobban érthessük.

Megjelent: 3265 alkalommal