Elemek megjelenítése címkék szerint: N

Isten már az idők létezése előtt megígérte az örök élet reménységét, melyet az igehirdetésen keresztül nyilatkoztat ki a számunkra most, ebben az időben is, amiben élünk. Ezért fel kell ismernünk Isten hozzánk szóló aktuális szavát, mi közben hallgatjuk az igehirdetést vagy a Bibliát olvassuk. Ha pedig ma, amikor halljuk az Úr szavát, nem keményítjük meg a szívünket, hanem folyamatosan a láthatatlanokra nézünk, akkor bemegyünk az Úr szombatjába, a nyugalomba. Képessé válunk arra is, hogy uralmat vegyünk a belső időérzékelésünk fölött, így a hosszan tartó nyomorúság, pillanatnyi könnyű szenvedéssé változik át, ennek következtében a bennünk lakó Krisztus által képesek leszünk uralkodni az időn is.

Ez az igehirdetés 2014 február 15-én hangzott el Budapesten az Aratás Gyülekezetben.

hétfő, 06 december 2010 00:00

Nochta Pál: Uram, mutasd meg a te dicsőségedet!

A legnagyobb és legcsodálatosabb szolgálat amelyet végezhetünk már itt a Földön, Isten dicsőségének szemlélése. Fedetlenül szemlélhetjük az ő arcát, és egyre inkább ezt kell tennünk, mert a minket érő kihívások is egyre nagyobbak lesznek, az elkövetkező időkben Isten mindent ami csak megrázható, meg fog rázni, ezért aztán egyre közelebb kell húzódnunk hozzá és egyre inkább csak az ő dicsőségét kell szemlélnünk, hogy el ne sodorjon bennünket ez a jelenlegi kor, és annak viharai. Ez a tanítás Budapesten az Aratás Gyülekezetében hangzott el, és gyakorlatilag folytatása az „Isten fiainak dicsőséges szabadsága” című tanításnak, amelyet Tóthné Kállai Klaudia mondott el.

Minden korszak szentjeinek le kellett győzniük az antikrisztus szellemét első sorban a saját életükben, és ma sincs ez másként. Ez a tanítás arról szól, hogy ez a győzelem miként tud realizálódni bennünk és a környezetünkben. Ez az igehirdetés 2011 Január 15-dikén hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetében.

szombat, 08 október 2011 00:00

Nochta Pál: Természetes vagy természetfeletti?

Amikor a Bibliát olvassuk, imádkozunk, istentiszteleten veszünk részt, mi fog történni velünk, mit fogunk átélni? Amikor egy istentiszteleten veszünk részt, vajon meghalljuk Isten hangját vagy csak zajt hallunk? Amikor a Bibliát olvassuk, meghalljuk e Isten hangját vagy csak a betűket olvassuk? Az, hogy ilyenkor mit tapasztalunk meg, a mi szívünk hozzáállásától függ, ugyanis Isten mindig kész hozzánk szólni. Ez az igehirdetés a soproni baptista gyülekezetben hangzott el 2011-ben, Október első vasárnapján.

hétfő, 29 április 2013 00:00

Nochta Pál: Te is hős lehetsz

Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei hősök legyenek, de nem a világ szemében, hanem a mennyei angyalok előtt. A világnak nem azonos a hősökről való elképzelése Istenével, ezért aztán a hívő ember számára nagy a kísértés, hogy beleszeressen ebbe a jelenlegi világrendszerbe. Sámsonnak a Bírák 16-ban olvasható története által arra akar bennünket megtanítani a Szent Szellem, hogy ha elbuktunk és beleszerettünk a világba, akkor hogyan tudunk helyre állni ebből az állapotból, hogy az életünk végén valóban hősök lehessünk.

Ez az igehirdetés 2013 április 27-én hangzott el a mezőkövesdi Teljes Evangéliumi gyülekezet istentiszteletén.

szerda, 26 június 2013 00:00

Nochta Pál: Tartsd meg ami nálad van!

Az újjászületésünk óta két világ peremén élünk, egyszerre élünk a látható és a láthatatlan világban vagyis a fizikai testünk még a Földön, de az újjászületett szellemünk már a mennyben van. E két rész között helyezkedik el a lelkünk, amely sokkal inkább ehhez a földi, anyagi világhoz tapadt állapotban van. Az újjászületés után pedig elindul a folyamatos küzdelem azért, hogy a lelkünk ebből a Földhöz tapadt állapotból kiszakadjon és egyre inkább áthangolódjon a mennyei világra. Ahhoz, hogy ebben a harcban győztesek legyünk, nekünk folyamatosan be kell fogadnunk és meg kell tartanunk Isten igéjét.

Ez az igehirdetés 2013 június 23-dikán hangzott el a tököli baptista gyülekezetben.

szombat, 20 február 1999 00:00

Nochta Pál: Szerelmes kapcsolat Istennel

Az életünk célja az Úrral való közösség ápolása, mert nekünk szerelmes viszonyban kell lennünk azzal a Krisztussal, aki az életét adta értünk. A legfontosabb feladatunk, hogy az Urat keressük, és hogy vele egyre bensőségesebb kapcsolatba kerüljünk.

vasárnap, 11 május 1997 00:00

Nochta Pál: Szent Szellem elleni bűnök

„Saultól viszont eltávozott az ÚR Szelleme, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az ÚR küldött.” (1.Sámuel. 16,14) Arról szól ez az igehirdetés, hogy mi az, amit semmi esetre sem szabad elkövetnünk a Szent Szellem ellen, ha valóban igényt tartunk az ő jelenlétére és vezetésére a saját életünkben.

Igehelyek: Jelenések. 2, 12-17 valamint Ezékiel. 47, 1-12 Ez az igehirdetés egy két napos összejövetelen hangzott el, 2011.02.24-én.

szombat, 14 november 2009 00:00

Nochta Pál: Mit épít bennünk Isten?

2009 november 14-dikén a budapesti Aratás, és az ózdi Maranatha Gyülekezet tartott egy közös összejövetelt, "A királyság eljött" címmel. Ennek az összejövetelnek volt ez a kezdő igehirdetése, amely arról szól, hogy Isten felépíti az ő szellemi templomát, mely nem kövekből, nem épületekből, hanem újjászületett emberekből áll, olyanokból, akik Krisztust követik egész életükkel. Isten azonban nem csak azt akarja, hogy felépüljünk, hanem jelenlétét is ki akarja árasztani rajtunk keresztül a környezetünkre. Az összejövetelen, ezen a tanításon kívül elhangzott még két nagyszerű igehirdetés is, hamarosan ezeket is közzé kívánjuk tenni, de pillanatnyilag ennek technikai akadályai vannak.”