Elemek megjelenítése címkék szerint: N

péntek, 23 augusztus 2013 00:00

Nochta Pál: A jelenlegi korszak jellemzése

Ez a tanítás inkább egy jellemzés a mostani korszakról amelyben élünk, természetesen a teljesség igénye nélkül. Szintén az Aratás Gyülekezet őrbottyáni táborozásakor hangzott el. A tanítás lényege, hogy most már egyértelműen egy új korszakban élünk, amely különbözik például az 1990-es évektől, amikor Magyarországon is volt egy viszonylagos ébredés. Mára már ennek a korszaknak rég vége van. Ez a mostani korszak egyszerre hordozza magában a rosszat és a jót egyaránt. Rossz lesz azoknak, akik csupán felületesen próbálják megélni az Úrral való közösségüket, viszont jó és dicsőséges lesz azoknak, akik szoros kapcsolatot ápolnak Istennel és igyekeznek hozzá mind inkább közelebb húzódni a saját személyes életükben. Ezért ma is igaz az az állítás, hogy Isten nem felekezetekben, hanem emberekben gondolkodik, olyanokban, akikből felépítheti az ő egyházát.

kedd, 16 november 2010 00:00

Nochta Pál: A hűség

Mindvégig ki kell tartanunk és hűségesnek kell lennünk azokban a helyzetekben és azokban a kapcsolatokban, amelyekbe Isten helyezett bele minket, különben nem lesz áldás az életünkön. Bár milyen vihar is támad az életünkben, ha hűségesen kitartunk, akkor minden helyzetből győztesen fogunk kijönni, mert minden esetben meg fogjuk látni az Úr szabadítását. Hűségesnek kel lennünk a házasságunkban is, és meg kell tanulnunk feladni önmagunkat a házastársunkért. Ez a tanítás egy férfiaknak szervezett összejövetelen hangzott el.

péntek, 15 február 2013 00:00

Nochta Pál: A hit pajzsa

Az Efézus 6-ban azt olvassuk, hogy nekünk nem emberekkel, hanem gonosz szellemi fejedelemségekkel és hatalmasságokkal van tusakodásunk. Ehhez a nagy háborúhoz szükségünk van a hit pajzsára is, amely része annak a szellemi fegyverzetnek, amelyet Isten biztosított számunkra a harchoz. Mit jelent a hit pajzsa az életünkben? Elveszíthetjük e ezt a pajzsot? Ha igen, akkor hogyan tudjuk vissza szerezni? Hogyan tudjuk helyre állítani az Úrral való személyes kapcsolatunkat, ha istentelen életvitelünk miatt kárt szenvedett a hitünk? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben a tanításban, amely 2013 február 13-dikán hangzott el Budapesten, a Wesselényi utcai baptista gyülekezetben.

hétfő, 23 december 2013 00:00

Nochta Pál: A helyes értelmezés

Izrael népe Mózes vezetésével nem tudott bemenni az ígéret földjére, mert a nép rosszul értelmezte azokat a csodákat, amelyeket Isten cselekedett közöttük. Szívük hitetlen és gonosz állapota miatt azt a következtetést vonták le, hogy Isten azért hozta ki őket jelek és csodák által Egyiptomból, mert el akarja pusztítani őket. Szívük állapota miatt gonosznak látták az Urat, aki pedig gyermekeiként bánt velük. Ez figyelmeztetés számunkra is, akik az utolsó időkben élünk, hogy helyes következtetéseket vonjunk le azokból amiket Isten eddig szólt nekünk vagy cselekedett az életünkben. Ehhez szükségünk van a bölcsesség és kinyilatkoztatás Szellemére vagyis a Szent Szellemmel való közösségre, hogy megértsük Isten beszédét amelyet ő hozzánk intéz.

Ez az igehirdetés 2013 december 21-én hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetben.

Vajon milyen állapotokat láthatunk uralkodni a mostani kereszténységben? Valójában mi a győzelem útja, és milyen állapotban kell lennünk ahhoz, hogy győztes hívők lehessünk? Milyen állapotban akar látni bennünket Isten ahhoz, hogy természetfeletti módon beavatkozhasson az életünkbe valódi csodákkal? Ebben az aktuális üzenetben, ezekre a kérdésekre is választ kapunk. A hangfelvétel gyengébb minőségű, viszont az üzenet aktualitása és frissessége miatt érdemes letölteni.

Saját erőnkből képtelenek vagyunk megtenni azt amit Jézus kér tőlünk, így volt ezzel a gazdag ifjú is, ezért kellett volna továbbra is Jézus közelében maradnia, hogy az ő jelenlétében töltött idő alatt képességet nyerjen az engedelmességre. Nekünk sem szabad elfutnunk Isten jelenlétéből, hanem a közelében kell maradnunk, hogy a hatása alá kerülve erőt nyerjünk a Szent Szellemtől Krisztus követésére, amely az új ember számára egyáltalán nem nehéz. Isten királyságába nehéz sőt lehetetlen bejutni, de csak addig, amíg a gazdag ifjúhoz hasonlóan ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek elválasztanak minket Krisztustól. Azonban ha követjük az Urat és nem a látható világban, hanem a láthatatlanban építkezünk, úgy hogy megtartjuk az ő igéjét, akkor minden időben meg fogjuk tapasztalni Isten királyságának a gazdagságát, már itt a Földön is. Igehely: Márk 10,17-23

Ez a tanítás 2012 október 21-dikén hangzott el Őrbottyánban.

A lelkünknek ki kell szakadnia ebből a látható világból ahhoz, hogy az Urat követve részesülhessünk azokból a kincsekből, melyeket Isten számunkra készített. El kell szakadnunk attól, ami elválaszt minket az Úrtól, mert ha a szívünkben Jézus mellett másnak is helyet adunk, akkor bálványimádásba kerülünk. A gazdag ifjúnak a vagyon szeretete volt a szívében az ami elválasztotta őt Istentől, ezért akart neki Jézus segíteni, hogy a bizonytalan gazdagságból átkerülhessen a valódi, mennyei gazdagságba. Nekünk nem szabad erre a babiloni rendszerre építeni az életünket, mert ez a rendszer eleve pusztulásra van ítélve. Akik Jézus földi itt létekor hallgattak és ráépítkeztek a prófétai szóra, azok megmenekültek akkor is, amikor időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet.

Ez a tanítás 2012 október 20-dikán hangzott el Őrbottyánban.

kedd, 16 április 2013 00:00

Nochta Pál: A gazdag ifjú története

A Márk 10,17-22-ben olvasható történetből kiderül, hogy a gazdag ifjúként elhíresült embert csupán egy valami tartotta távol Isten királyságától, a vagyon szeretete. Ez a történet azt is jelképezi, hogy gyakran minket is csak egy valami tart távol Istentől, az amit bálványként tisztelünk a szívünkben és ez meghatározhatja egész sorsunkat. Isten igéje figyelmeztet minket, addig nem történhet pozitív változás az életünkben, amíg fel nem számoljuk azt ami akadályoz bennünket Isten megismerésében.

Ez az igehirdetés 2013 április 14-dikén hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

csütörtök, 26 április 2012 00:00

Nochta Pál: A futás

Isten mindannyiunk számára kijelölt egy pályát, amelyet be kell futnunk itt a Földön. Nem szabad a többi keresztényhez hasonlítgatnunk magunkat, hiszen Isten mindegyikünknek más-más feladatot adott, mindenkinek a saját pályáját kell befutnia, továbbá ki kell futnunk Babilonból és be kell futnunk Isten királyságába. Ez a futás nem a szellemünkben történik, hiszen az már része Isten királyságának ha újjászülettünk, hanem a lelkünkben történik, még pedig az elménk folyamatos megújítása által. Bátoritásul szolgál a minket körülvevő tanúk fellege is, közülük a legkiemelkedőbb és a legnagyobb példa Jézus Krisztus, aki értünk halt meg a kereszten és értünk támadt fel a halálból. „Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.” Zsidókhoz írt levél 12,1-3 Ez az igehirdetés 2012 április 1-én hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

csütörtök, 02 február 2012 00:00

Nochta Pál: A férfiasság jellemzői.

Dátum: Mezőkövesd 2012 január 28. A Nehémiás nevével fémjelzett újjáépítés kettős jelentőséggel bírt. Egyrészről a szellemi-erkölcsi restaurációt jelentette, másrészről a zsidóknak az Ígéret földjére való visszatérését. Nehémiás könyve mondanivalójának megértése nagy segítséget jelent a férfiak szellemi erejének felépítésében. Mára a keresztény formalizmus, materializmus és a férfiak passzivitásának hatására, az inspiratív keresztény ember rendeltetése homályba veszett, a Szellem kijelentéséből származó ismeretek relativizálódni látszanak.