Elemek megjelenítése címkék szerint: N

csütörtök, 26 április 2012 00:00

Nochta Pál: A futás

Isten mindannyiunk számára kijelölt egy pályát, amelyet be kell futnunk itt a Földön. Nem szabad a többi keresztényhez hasonlítgatnunk magunkat, hiszen Isten mindegyikünknek más-más feladatot adott, mindenkinek a saját pályáját kell befutnia, továbbá ki kell futnunk Babilonból és be kell futnunk Isten királyságába. Ez a futás nem a szellemünkben történik, hiszen az már része Isten királyságának ha újjászülettünk, hanem a lelkünkben történik, még pedig az elménk folyamatos megújítása által. Bátoritásul szolgál a minket körülvevő tanúk fellege is, közülük a legkiemelkedőbb és a legnagyobb példa Jézus Krisztus, aki értünk halt meg a kereszten és értünk támadt fel a halálból. „Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.” Zsidókhoz írt levél 12,1-3 Ez az igehirdetés 2012 április 1-én hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

csütörtök, 02 február 2012 00:00

Nochta Pál: A férfiasság jellemzői.

Dátum: Mezőkövesd 2012 január 28. A Nehémiás nevével fémjelzett újjáépítés kettős jelentőséggel bírt. Egyrészről a szellemi-erkölcsi restaurációt jelentette, másrészről a zsidóknak az Ígéret földjére való visszatérését. Nehémiás könyve mondanivalójának megértése nagy segítséget jelent a férfiak szellemi erejének felépítésében. Mára a keresztény formalizmus, materializmus és a férfiak passzivitásának hatására, az inspiratív keresztény ember rendeltetése homályba veszett, a Szellem kijelentéséből származó ismeretek relativizálódni látszanak.

kedd, 06 szeptember 2011 00:00

Nochta Pál: A feltámadás élménye

Mivel Jézus tökéletes munkát végzett, ezért nem csak az ő kereszthalálának, hanem feltámadásának is pozitív következményei lettek mindazok számára, akik urukként fogadták el őt. Nekünk nem csak Jézus halálával, hanem az ő feltámadásával is azonosulnunk kell, vagyis a feltámadásnak a mi életünkben is meg kell valósulnia, ennek a megvalósulásnak el kell kezdődnie már itt a Földön, hiszen nekünk a feltámadás erejében kell élnünk és járnunk. Igehely: Lukács 24:13-32 Ez az igehirdetés 2011. Szeptember 4-dikén hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

vasárnap, 02 január 2011 00:00

Nochta Pál: A belső ember megújulása

Szükséges, hogy a belső emberünk naponként megújuljon, mert ha ez elmarad, akkor előbb-utóbb elveszítjük az Úrral való közösségünket. Mit jelent az, hogy naponként meg kell újulnia a belső emberünknek, és hogyan történik ez az életünkben? Igehelyek: 2Korintus. 4,16-18 Kolossé. 3,10 2Mózes. 16,4 1Krónika. 28,8 Ézsaiás. 50,4-7 Jelenések. 2,17

péntek, 18 december 2009 00:00

Nicky Cruz Magyarországon

Az egykori bandavezérből lett keresztény evangélista, az 1980-as években Magyarországon járt, és egy evangélizációs összejövetelen mesélte el, hogy Jézus Krisztus milyen módon változtatta meg az életét. Ezen az archív felvételen még ma is lehet érezni a Jézus Krisztusról szóló üzenet természetfeletti erejét, amely hatással van ránk, mert erő van ebben az üzenetben.

Az újjászületés által bekerültünk Isten királyságába, viszont ahhoz, hogy ez a királyság működhessen bennünk és általunk, meg kell újulnia az értelmünknek vagyis az igének belül át kell minket alakítania. Amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor a tőle jövő kinyilatkoztatás által a Szent Szellem a nehéz külső körülményekről vagyis a minket körül vevő jelenlegi valóságról az örökkévalóságra irányítja a figyelmünket, valamint arra, hogy minden korszakban (így most is) van maradék, vannak akik nem hajoltak meg e mostani kor gonosz rendszere és annak bálványai előtt. Ahogyan Isten annak idején Illés prófétának is megmutatta, hogy van élet a jézabeli rendszeren kívül is, úgy ma is megmutatja az őt követőknek, hogy ő a mostani nehézségek ellenére is képes gondot viselni népére, mert neki semmi nem lehetetlen és nekünk erre a gondolkodásmódra kell átállnunk. „A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek!” (Máté 6,33 a Csia fordítás szerint)

 Ez az igehirdetés 2014 május 3-án hangzott el Mezőberényben (www.tizvaros.hu).

1. rész2. rész3. rész