Elemek megjelenítése címkék szerint: N

Vajon milyen állapotokat láthatunk uralkodni a mostani kereszténységben? Valójában mi a győzelem útja, és milyen állapotban kell lennünk ahhoz, hogy győztes hívők lehessünk? Milyen állapotban akar látni bennünket Isten ahhoz, hogy természetfeletti módon beavatkozhasson az életünkbe valódi csodákkal? Ebben az aktuális üzenetben, ezekre a kérdésekre is választ kapunk. A hangfelvétel gyengébb minőségű, viszont az üzenet aktualitása és frissessége miatt érdemes letölteni.

Saját erőnkből képtelenek vagyunk megtenni azt amit Jézus kér tőlünk, így volt ezzel a gazdag ifjú is, ezért kellett volna továbbra is Jézus közelében maradnia, hogy az ő jelenlétében töltött idő alatt képességet nyerjen az engedelmességre. Nekünk sem szabad elfutnunk Isten jelenlétéből, hanem a közelében kell maradnunk, hogy a hatása alá kerülve erőt nyerjünk a Szent Szellemtől Krisztus követésére, amely az új ember számára egyáltalán nem nehéz. Isten királyságába nehéz sőt lehetetlen bejutni, de csak addig, amíg a gazdag ifjúhoz hasonlóan ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek elválasztanak minket Krisztustól. Azonban ha követjük az Urat és nem a látható világban, hanem a láthatatlanban építkezünk, úgy hogy megtartjuk az ő igéjét, akkor minden időben meg fogjuk tapasztalni Isten királyságának a gazdagságát, már itt a Földön is. Igehely: Márk 10,17-23

Ez a tanítás 2012 október 21-dikén hangzott el Őrbottyánban.

A lelkünknek ki kell szakadnia ebből a látható világból ahhoz, hogy az Urat követve részesülhessünk azokból a kincsekből, melyeket Isten számunkra készített. El kell szakadnunk attól, ami elválaszt minket az Úrtól, mert ha a szívünkben Jézus mellett másnak is helyet adunk, akkor bálványimádásba kerülünk. A gazdag ifjúnak a vagyon szeretete volt a szívében az ami elválasztotta őt Istentől, ezért akart neki Jézus segíteni, hogy a bizonytalan gazdagságból átkerülhessen a valódi, mennyei gazdagságba. Nekünk nem szabad erre a babiloni rendszerre építeni az életünket, mert ez a rendszer eleve pusztulásra van ítélve. Akik Jézus földi itt létekor hallgattak és ráépítkeztek a prófétai szóra, azok megmenekültek akkor is, amikor időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet.

Ez a tanítás 2012 október 20-dikán hangzott el Őrbottyánban.

kedd, 16 április 2013 00:00

Nochta Pál: A gazdag ifjú története

A Márk 10,17-22-ben olvasható történetből kiderül, hogy a gazdag ifjúként elhíresült embert csupán egy valami tartotta távol Isten királyságától, a vagyon szeretete. Ez a történet azt is jelképezi, hogy gyakran minket is csak egy valami tart távol Istentől, az amit bálványként tisztelünk a szívünkben és ez meghatározhatja egész sorsunkat. Isten igéje figyelmeztet minket, addig nem történhet pozitív változás az életünkben, amíg fel nem számoljuk azt ami akadályoz bennünket Isten megismerésében.

Ez az igehirdetés 2013 április 14-dikén hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

csütörtök, 26 április 2012 00:00

Nochta Pál: A futás

Isten mindannyiunk számára kijelölt egy pályát, amelyet be kell futnunk itt a Földön. Nem szabad a többi keresztényhez hasonlítgatnunk magunkat, hiszen Isten mindegyikünknek más-más feladatot adott, mindenkinek a saját pályáját kell befutnia, továbbá ki kell futnunk Babilonból és be kell futnunk Isten királyságába. Ez a futás nem a szellemünkben történik, hiszen az már része Isten királyságának ha újjászülettünk, hanem a lelkünkben történik, még pedig az elménk folyamatos megújítása által. Bátoritásul szolgál a minket körülvevő tanúk fellege is, közülük a legkiemelkedőbb és a legnagyobb példa Jézus Krisztus, aki értünk halt meg a kereszten és értünk támadt fel a halálból. „Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.” Zsidókhoz írt levél 12,1-3 Ez az igehirdetés 2012 április 1-én hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

csütörtök, 02 február 2012 00:00

Nochta Pál: A férfiasság jellemzői.

Dátum: Mezőkövesd 2012 január 28. A Nehémiás nevével fémjelzett újjáépítés kettős jelentőséggel bírt. Egyrészről a szellemi-erkölcsi restaurációt jelentette, másrészről a zsidóknak az Ígéret földjére való visszatérését. Nehémiás könyve mondanivalójának megértése nagy segítséget jelent a férfiak szellemi erejének felépítésében. Mára a keresztény formalizmus, materializmus és a férfiak passzivitásának hatására, az inspiratív keresztény ember rendeltetése homályba veszett, a Szellem kijelentéséből származó ismeretek relativizálódni látszanak.

kedd, 06 szeptember 2011 00:00

Nochta Pál: A feltámadás élménye

Mivel Jézus tökéletes munkát végzett, ezért nem csak az ő kereszthalálának, hanem feltámadásának is pozitív következményei lettek mindazok számára, akik urukként fogadták el őt. Nekünk nem csak Jézus halálával, hanem az ő feltámadásával is azonosulnunk kell, vagyis a feltámadásnak a mi életünkben is meg kell valósulnia, ennek a megvalósulásnak el kell kezdődnie már itt a Földön, hiszen nekünk a feltámadás erejében kell élnünk és járnunk. Igehely: Lukács 24:13-32 Ez az igehirdetés 2011. Szeptember 4-dikén hangzott el a soproni baptista gyülekezetben.

vasárnap, 02 január 2011 00:00

Nochta Pál: A belső ember megújulása

Szükséges, hogy a belső emberünk naponként megújuljon, mert ha ez elmarad, akkor előbb-utóbb elveszítjük az Úrral való közösségünket. Mit jelent az, hogy naponként meg kell újulnia a belső emberünknek, és hogyan történik ez az életünkben? Igehelyek: 2Korintus. 4,16-18 Kolossé. 3,10 2Mózes. 16,4 1Krónika. 28,8 Ézsaiás. 50,4-7 Jelenések. 2,17

péntek, 18 december 2009 00:00

Nicky Cruz Magyarországon

Az egykori bandavezérből lett keresztény evangélista, az 1980-as években Magyarországon járt, és egy evangélizációs összejövetelen mesélte el, hogy Jézus Krisztus milyen módon változtatta meg az életét. Ezen az archív felvételen még ma is lehet érezni a Jézus Krisztusról szóló üzenet természetfeletti erejét, amely hatással van ránk, mert erő van ebben az üzenetben.

Az újjászületés által bekerültünk Isten királyságába, viszont ahhoz, hogy ez a királyság működhessen bennünk és általunk, meg kell újulnia az értelmünknek vagyis az igének belül át kell minket alakítania. Amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor a tőle jövő kinyilatkoztatás által a Szent Szellem a nehéz külső körülményekről vagyis a minket körül vevő jelenlegi valóságról az örökkévalóságra irányítja a figyelmünket, valamint arra, hogy minden korszakban (így most is) van maradék, vannak akik nem hajoltak meg e mostani kor gonosz rendszere és annak bálványai előtt. Ahogyan Isten annak idején Illés prófétának is megmutatta, hogy van élet a jézabeli rendszeren kívül is, úgy ma is megmutatja az őt követőknek, hogy ő a mostani nehézségek ellenére is képes gondot viselni népére, mert neki semmi nem lehetetlen és nekünk erre a gondolkodásmódra kell átállnunk. „A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek!” (Máté 6,33 a Csia fordítás szerint)

 Ez az igehirdetés 2014 május 3-án hangzott el Mezőberényben (www.tizvaros.hu).

1. rész



2. rész



3. rész