Elemek megjelenítése címkék szerint: N

Isten igéje mindent szétválaszt bennünk, például szétválasztja a lelkünket a szellemünktől. Az újjászületés után Isten munkája, belülről, a szellemünkből hat kifelé a lelkünkre és a testünkre, valamint az egész külső környezetünkre. Ahhoz, hogy ez a munka maradéktalanul végbe menjen az életünkben, meg kell tanulnunk naponként megfeszíteni a hústesti természetünket, különben a saját régi vágyaink által vezettetve végül megtévesztés alá kerülünk és egy hamis evangéliumot fogunk képviselni, ezért meg kell gyűlölnünk a saját lelkünket vagyis fel kell adnunk önmagunkat és a teljes személyiségünket oda kell szánnunk Istennek. Ez az igehirdetés 2012 április 21-dikén hangzott el a hajdúsámsoni baptista gyülekezetben.

szombat, 04 június 2011 00:00

Nochta Pál: A külső sötétség 1.rész

Ha nem járunk a Szent Szellem vezetése szerint, akkor így nem járunk a világosságban sem, ha pedig nem járunk a világosságban, akkor kikerülünk a külső sötétségbe. Követnünk kell tehát az Urat, hogy mindig a világosságban maradjunk. Ez az igehirdetés 2011 Május 14-dikén hangzott el.

A hívő életnek különböző szintjei vannak. A legmagasabb szint amit itt a Földön el kell érnünk, az nem más, mint a Krisztus olyan mértékű és minőségű megismerése, melynek következtében mi magunk is atyákká válhatunk azon a területen, amelyre nézve Isten feladatot bízott ránk. Isten akarata nem az, hogy csupán létre hozzunk valamit itt a Földön, hanem, hogy megismerjük őt mint atyánkat és ebből a megismerésből szülessenek meg mindazok a dolgok, amelyek benne vannak Isten akaratában. Az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését (Róma 8,19), de Isten fiainak az Atyaság Szellemét kell tovább adniuk ahhoz, hogy változások induljanak el először az egyházban, majd a világban is. Vannak olyan bűnök, amelyek megakadályozhatnak bennünket abban, hogy átvegyük az Úr felkent emberein keresztül felénk áradó áldásokat. Az egyik ilyen bűn a korrupció, amely akkor jöhet létre a szívünkben, ha az Atya szeretete helyett a világ szeretetét választjuk. A Bibliában több olyan személyről is olvashatunk, aki korrupt jelleme miatt nem tudta átvenni az atyaságot, ugyanakkor pozitív példákat is találunk a Szentírásban, olyanok életéről, akik tiszta szívvel és egyenes jellemmel rendelkeztek, ezért át is tudták venni az Istentől számukra elkészített szolgálatukat, sikeresen befutották pályájukat, a szellemi atyáiktól kapott mentorálás következtében. Mindez nagyon fontos minden hívő számára, ezért nem vehetjük félvállról azt, amikor Isten lehetőséget ad számunkra, hogy átvegyük tőle a nekünk elkészített szellemi javakat.

Ez az igehirdetés 2013 február 16-dikán hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetben.

péntek, 23 augusztus 2013 00:00

Nochta Pál: A jelenlegi korszak jellemzése

Ez a tanítás inkább egy jellemzés a mostani korszakról amelyben élünk, természetesen a teljesség igénye nélkül. Szintén az Aratás Gyülekezet őrbottyáni táborozásakor hangzott el. A tanítás lényege, hogy most már egyértelműen egy új korszakban élünk, amely különbözik például az 1990-es évektől, amikor Magyarországon is volt egy viszonylagos ébredés. Mára már ennek a korszaknak rég vége van. Ez a mostani korszak egyszerre hordozza magában a rosszat és a jót egyaránt. Rossz lesz azoknak, akik csupán felületesen próbálják megélni az Úrral való közösségüket, viszont jó és dicsőséges lesz azoknak, akik szoros kapcsolatot ápolnak Istennel és igyekeznek hozzá mind inkább közelebb húzódni a saját személyes életükben. Ezért ma is igaz az az állítás, hogy Isten nem felekezetekben, hanem emberekben gondolkodik, olyanokban, akikből felépítheti az ő egyházát.

kedd, 16 november 2010 00:00

Nochta Pál: A hűség

Mindvégig ki kell tartanunk és hűségesnek kell lennünk azokban a helyzetekben és azokban a kapcsolatokban, amelyekbe Isten helyezett bele minket, különben nem lesz áldás az életünkön. Bár milyen vihar is támad az életünkben, ha hűségesen kitartunk, akkor minden helyzetből győztesen fogunk kijönni, mert minden esetben meg fogjuk látni az Úr szabadítását. Hűségesnek kel lennünk a házasságunkban is, és meg kell tanulnunk feladni önmagunkat a házastársunkért. Ez a tanítás egy férfiaknak szervezett összejövetelen hangzott el.

péntek, 15 február 2013 00:00

Nochta Pál: A hit pajzsa

Az Efézus 6-ban azt olvassuk, hogy nekünk nem emberekkel, hanem gonosz szellemi fejedelemségekkel és hatalmasságokkal van tusakodásunk. Ehhez a nagy háborúhoz szükségünk van a hit pajzsára is, amely része annak a szellemi fegyverzetnek, amelyet Isten biztosított számunkra a harchoz. Mit jelent a hit pajzsa az életünkben? Elveszíthetjük e ezt a pajzsot? Ha igen, akkor hogyan tudjuk vissza szerezni? Hogyan tudjuk helyre állítani az Úrral való személyes kapcsolatunkat, ha istentelen életvitelünk miatt kárt szenvedett a hitünk? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben a tanításban, amely 2013 február 13-dikán hangzott el Budapesten, a Wesselényi utcai baptista gyülekezetben.

hétfő, 23 december 2013 00:00

Nochta Pál: A helyes értelmezés

Izrael népe Mózes vezetésével nem tudott bemenni az ígéret földjére, mert a nép rosszul értelmezte azokat a csodákat, amelyeket Isten cselekedett közöttük. Szívük hitetlen és gonosz állapota miatt azt a következtetést vonták le, hogy Isten azért hozta ki őket jelek és csodák által Egyiptomból, mert el akarja pusztítani őket. Szívük állapota miatt gonosznak látták az Urat, aki pedig gyermekeiként bánt velük. Ez figyelmeztetés számunkra is, akik az utolsó időkben élünk, hogy helyes következtetéseket vonjunk le azokból amiket Isten eddig szólt nekünk vagy cselekedett az életünkben. Ehhez szükségünk van a bölcsesség és kinyilatkoztatás Szellemére vagyis a Szent Szellemmel való közösségre, hogy megértsük Isten beszédét amelyet ő hozzánk intéz.

Ez az igehirdetés 2013 december 21-én hangzott el Budapesten, az Aratás Gyülekezetben.

Vajon milyen állapotokat láthatunk uralkodni a mostani kereszténységben? Valójában mi a győzelem útja, és milyen állapotban kell lennünk ahhoz, hogy győztes hívők lehessünk? Milyen állapotban akar látni bennünket Isten ahhoz, hogy természetfeletti módon beavatkozhasson az életünkbe valódi csodákkal? Ebben az aktuális üzenetben, ezekre a kérdésekre is választ kapunk. A hangfelvétel gyengébb minőségű, viszont az üzenet aktualitása és frissessége miatt érdemes letölteni.

Saját erőnkből képtelenek vagyunk megtenni azt amit Jézus kér tőlünk, így volt ezzel a gazdag ifjú is, ezért kellett volna továbbra is Jézus közelében maradnia, hogy az ő jelenlétében töltött idő alatt képességet nyerjen az engedelmességre. Nekünk sem szabad elfutnunk Isten jelenlétéből, hanem a közelében kell maradnunk, hogy a hatása alá kerülve erőt nyerjünk a Szent Szellemtől Krisztus követésére, amely az új ember számára egyáltalán nem nehéz. Isten királyságába nehéz sőt lehetetlen bejutni, de csak addig, amíg a gazdag ifjúhoz hasonlóan ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek elválasztanak minket Krisztustól. Azonban ha követjük az Urat és nem a látható világban, hanem a láthatatlanban építkezünk, úgy hogy megtartjuk az ő igéjét, akkor minden időben meg fogjuk tapasztalni Isten királyságának a gazdagságát, már itt a Földön is. Igehely: Márk 10,17-23

Ez a tanítás 2012 október 21-dikén hangzott el Őrbottyánban.

A lelkünknek ki kell szakadnia ebből a látható világból ahhoz, hogy az Urat követve részesülhessünk azokból a kincsekből, melyeket Isten számunkra készített. El kell szakadnunk attól, ami elválaszt minket az Úrtól, mert ha a szívünkben Jézus mellett másnak is helyet adunk, akkor bálványimádásba kerülünk. A gazdag ifjúnak a vagyon szeretete volt a szívében az ami elválasztotta őt Istentől, ezért akart neki Jézus segíteni, hogy a bizonytalan gazdagságból átkerülhessen a valódi, mennyei gazdagságba. Nekünk nem szabad erre a babiloni rendszerre építeni az életünket, mert ez a rendszer eleve pusztulásra van ítélve. Akik Jézus földi itt létekor hallgattak és ráépítkeztek a prófétai szóra, azok megmenekültek akkor is, amikor időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet.

Ez a tanítás 2012 október 20-dikán hangzott el Őrbottyánban.